Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Basiscursus Milieubeleid

Vlaggen van verschillende landen - Basiscursus Milieubeleid

Een schone lucht, helder water en een bodem zonder vervuiling: wie wil dat niet? Het zijn factoren die de kwaliteit van onze leefomgeving direct beïnvloeden en juist daarom actief beschermd moeten worden. Niet alleen overheden, maar ook bedrijven en burgers zijn hiervoor verantwoordelijk. Zowel nationaal als internationaal wordt doorlopend beleid ontwikkeld om ons leefmilieu te beschermen. Maak kennis met relevante wet- en regelgeving en ontdek hoe je dat kunt vertalen naar de eigen bedrijfssituatie. Deze basiscursus Milieubeleid is alleen in-company aan te vragen.

Inhoud

In deze cursus maak je kennis met zowel het Nederlandse als Europese milieubeleid. De belangrijkste beleidsonderdelen en actualiteiten komen aan bod, zodat je overzicht krijgt van een complex geheel aan wetten, regels en verordeningen op verschillende niveaus. Vervolgens maak je zelf de vertaalslag naar de eigen organisatie. Via opdrachten kun je de theorie direct toepassen in je eigen praktijksituatie. Een excursie naar het Europees Parlement in Brussel maakt deel uit van de cursus.

Informatie voor omgevingsdiensten (relatie met kwaliteitscriteria)

Deze cursus biedt een goede basis voor medewerkers in milieu-gerelateerde werkomgevingen, zoals omgevingsdiensten en adviesbureaus, en voor medewerkers in milieu-omgevingen die nog geen milieukundige achtergrond hebben met interesse in de deskundigheidsgebieden:

  • Vergunningverlening milieu (kwaliteitscriterium nr. 3)
  • Toezicht en handhaving milieu (kwaliteitscriterium nr. 5)

Voor wie?

Deze cursus is onder andere geschikt voor KAM-coördinatoren, milieuadviseurs, handhavers, vergunningverleners, projectleiders en beleidsmedewerkers bij overheden en industrie.

Duur

De totale cursusduur bedraagt 5 lesdagen van 15.00 tot 21.00 uur, naast 12-14 uur per week zelfstudie.

Toelatingseisen

  • Een mbo-diploma niveau 4.
  • Minimaal 2 jaar werkervaring, bij voorkeur op het vlak van milieu en duurzaamheid.
  • Kennis van wis- en scheikunde op niveau eindexamen havo. Voor beide vakken is het mogelijk deficiëntiecursussen te volgen bij HAS Hogeschool.

Certificering

Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Samenvatting

Aanvangsdatum
Nader te bepalen
Duur
5 dagen
Zet de stap!

Deel deze pagina