1. Home
 2. Meer HAS
 3. Vacatures
 4. Projectmedewerker Duurzaam bodembeheer

Projectmedewerker Duurzaam bodembeheer

0,8-1 FTE - Den Bosch

Cluster Leefomgeving & Natuur

Als projectmedewerker maak je deel uit van de opleiding Toegepaste Biologie in ‘s-Hertogenbosch/Venlo en het lectoraatsteam Levende Bodem werkt! Het lectoraatsteam bestaat uit 10 collega’s. De collega’s zijn actief op beide locaties en zijn betrokken in zowel onderwijs als onderzoek. Het team bestaat uit hogeschooldocenten, docenten, junior onderzoekers, projectmedewerkers en lab medewerkers.

Lectoraat Levende bodem werkt!

Het lectoraat Levende bodem werkt! richt zich op een vitale en vruchtbare bodem als basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. De complexe relatie tussen de bodem en de plant wordt nog vaak gezien als een ‘black box’. Binnen het lectoraat “Levende bodem werkt!” wordt gewerkt aan de interactie tussen de bodem en de plant op de zuidelijke zandgronden met een focus op de bodembiologie. Met als doel om de bodems in Zuid-Nederland vitaler en duurzamer te maken en tevens de kwaliteit van het bodem- en oppervlaktewater te verbeteren.

Het lectoraat omvat drie onderzoekslijnen welke een bijdrage leveren aan het duurzaam beheren van de zuidelijke zandgronden en het verbeteren van de kwaliteit van het bodem- en oppervlaktewater in Zuid-Nederland richting 2030:

1) De plant inzetten om de bodem(biologie) te verbeteren: praktijkgericht onderzoek naar organisch stof, biodiversiteit bodemleven, nieuwe teelten, minder uitspoeling.

2) De bodem(biologie) inzetten om de plant te verbeteren; praktijkgericht onderzoek naar plantweerbaarheid, plant inhoudsstoffen, voedselkwaliteit, houdbaarheid.

3) Het aanpassen van het gewas aan bodemproblematieken; praktijkgericht onderzoek naar veredeling i.r.t. bodemstress zoals verdroging, vernatting, verdichting, verzilting.

 

Als lectoraat hebben we de rol om in samenwerking met bedrijven en organisaties, te fungeren als schakel tussen wetenschap en praktijk op het gebied van plant-bodem interacties. Om toe te kunnen werken naar een duurzamere landbouw wordt de koppeling van dit thema met natuurinclusieve landbouw, regeneratieve landbouw en precisielandbouw hierbij een vereiste. Het onderzoek vindt plaats binnen een aantal meerjarige projecten zoals projecten binnen SIA programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen “Bokashi: naar een betere onderbouwing en documentatie voor de praktijk”; “Regeneratieve Open Teelten” en “Koolstof als Kans” waarbij we i.s.m. bedrijven en andere kennisinstellingen praktijkgericht onderzoek doen.

 

Voor het onderzoek binnen deze projecten zijn wij op zoek naar een projectmedewerker, die onder verantwoordelijkheid van een docent-onderzoeker zelfstandig onderzoek en veldwerk doet i.s.m. bedrijven, organisaties en andere kennisinstellingen naar het inzetten van verschillende maatregelen voor het duurzamer beheren van onze bodems. De taakomvang voor deze functie bedraagt 0,8-1,0 fte.

 

Functie-eisen en wensen:

 • Je hebt een (bijna) diploma op HBO of WO niveau in een relevant gebied, bij voorkeur Toegepaste Biologie/Tuin- en Akkerbouw of Plantwetenschappen,
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs,
 • Je hebt ervaring met presenteren en kennisoverdracht,
 • Je bent proactief, analytisch en resultaatgericht,
 • Je hebt goede onderzoeksvaardigheden, en uitgebreide ervaring met MS Excel en statistische programma's zoals SPSS of R,
 • Je kunt zelfstandig werken,
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels (zowel mondeling als schriftelijk),
 • Je kunt (en vindt het leuk) om met verschillende agrarische ondernemers te sparren en te schakelen,
 • Je kunt literatuuronderzoek uitvoeren naar bovenstaande aspecten van duurzaam bodembeheer,
 • Je hebt ervaring in het doen van veldonderzoek,
 • Je hebt ervaring met visualisatie van onderzoeksresultaten.

 

Wat bieden we jou

 • Een inspirerende werkomgeving waar jij jouw steentje kan bijdragen aan het verbeteren van de toekomst van de wereld en onze sector;
 • Een salaris dat afhankelijk is van opleiding en ervaring: schaal 8 (cao hbo), een salaris van minimaal € 3.091,78 en maximaal € 4.085,57 bruto per maand bij een fulltime aanstelling;
 • Je wordt benoemd in de generieke functie Begeleiding onderwijs, onderzoek en zakelijke dienstverlening C;
 • De aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar. Daarna behoort bij gebleken geschiktheid een verlenging tot de mogelijkheden;
 • Een eindejaarsuitkering die ongeveer gelijk is aan een extra maandsalaris (8,3%);
 • 8% vakantiegeld;
 • Ongeveer 50 verlofdagen afhankelijk van de werkweekmodaliteit;
 • Een goede pensioenregeling, collectieve zorgverzekering, mogelijkheid tot (betaald) ouderschapsverlof, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, pensioenregeling via ABP en een maandelijkse bijdrage aan je zorgverzekering.

 

Ben je enthousiast geworden?

Laat dan uiterlijk 16 juni a.s. je sollicitatie achter op onze website www.HAS.nl/werkenbij.

Na de sluitingsdatum word je verder geïnformeerd over het vervolg van de procedure.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Mevr. J. van de Mortel, op telefoonnummer 06-49957585 of email: j.vandemortel@has.nl. De gespreksrondes vinden plaats op 1 juli en 3 juli.

Solliciteer direct!

De HAS voert standaard een referentiecheck uit na het tweede selecterend sollicitatiegesprek. De vacature wordt zowel in- als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld.

HAS green academy

HAS green academy is een tophogeschool en dynamisch expertisecentrum in de sector agro, food en leefomgeving met 2 vestigingen: in Den Bosch en Venlo. We richten ons niet alleen op het opleiden van jonge mensen en professionals die hun kennis en ervaring willen vergroten, maar ook op het samenwerken met voorlopers uit een sector die ertoe doet. Dit vormt de basis voor ons unieke HAS-concept waarin studenten en professionals samen continu werken aan innovatieve praktijkgerichte oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen.

Er studeren ongeveer 3100 voltijdstudenten aan 15 hbo-opleidingen waarvan 2 internationaal. Daarnaast volgen zo'n 1000 professionals bij HAS green academy verschillende bedrijfsopleidingen, workshops en incompanytrainingen. De instelling is actief op het gebied van onderzoek en advies. HAS green academy is een middelgrote hogeschool, waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Kernwaarden zijn betrokkenheid, innovatie, resultaatgericht, internationalisering en ondernemerschap. Er zijn 570 medewerkers werkzaam.

 

Topopleidingen bij HAS green academy

De opleidingen die meer dan 75 punten behalen, krijgen het kwaliteitszegel van topopleiding. Dit geldt bij HAS green academy dit jaar voor 6 opleidingen, voor

Lees hier meer.

 

Nederlandstalige bachelors

Applied Geo Information Science, Bedrijfskunde en agribusiness (Den Bosch en Venlo), Bedrijfskunde en foodbusiness (Den Bosch en Venlo), Food Innovation, Health Innovation, Hippische Bedrijfskunde en Pet Management, Management van de Leefomgeving, Milieukunde, Toegepaste Biologie, Ad Groene Leefomgeving, Tuinbouw en akkerbouw,  Veehouderij en Food Technology. 


Engelstalige bachelors

International Food & Agribusiness en Horticulture & Business Management.