1. Home
 2. Meer HAS
 3. Vacatures
 4. Lector Data intelligence voor duurzame transities

Lector Data intelligence voor duurzame transities

0,4 FTE - Den Bosch

Data intelligence voor duurzame transities

In september 2023 wil HAS green academy een lector ‘Data intelligence voor duurzame transities’ benoemen. Met dit nieuwe lectoraat wil HAS green academy een daadkrachtige impuls geven aan het onderzoek hoe met ruimtelijke data intelligence toegevoegde waarde geleverd kan worden aan duurzame transities van onze leefomgeving. Deze transities leveren een impactvolle bijdrage aan de klimaat­adaptatie, energie­transitie en biodiversiteit in de stad als op het platteland.

Voor de lector ‘Data intelligence voor duurzame transities’ is samenwerking in de driehoek onder­zoek – onderwijs – werkveld van groot belang. Deze samenwerking wordt binnen HAS green academy concreet vormgegeven met de collega-lectoraten, de intensieve relatie met de opleiding Applied Geo-Information Science en de innovatiewerkplaats Digital Innovation Lab, inclusief de aangesloten real life Living Labs.

Inhoud van de functie
Als Lector draag je bij aan de implementatie van de visie van HAS green academy over de kennis­ontwik­ke­ling rondom toegepaste data science. Met deze implementatie wordt invulling gegeven aan de ambitie om met deze sleutel­technologie als expertise­centrum impact te hebben op de maat­schappe­lijke uitdagingen binnen de drie HAS zwaartepunten ‘gezonde voedselproductie’, ‘gezonde voeding en leven’ en ‘gezonde leefomgeving’. 

 

De focus van je functie is praktijkgericht onderzoek, maar je staat ook in verbinding met de ontwikkeling van het onderwijs en het uitbouwen van wederzijds waardevolle contacten met werkveldpartners. Daarbij werk en denk je op het gewenste strategisch niveau. Je bent daarbij een rolmodel voor studenten, docenten, onder­zoekers en werkveld­partners die zich blijvend willen ontwikkelen in het voortdurend veranderende vakgebied van toegepaste ruimtelijke data intelligence en de actuele maatschappelijke vraagstukken die onze leefomgeving raken.

Als lector:

 • Ben je op het thema ‘data intelligence voor duurzame transities’ een ondernemende, verbinden­de en inspirerende schakel met alle lectoraten en opleidingen van HAS green academy en haar huidige en toekomstige partners;
 • Neem je vanuit je positie bij HAS green academy het voortouw in het maatschappelijke debat over de impact van ruimtelijke data intelligence bij duurzame transities van onze leefomgeving;
 • Werk je samen met je kenniskring van docent/onderzoekers vanuit het HAS zwaartepunt ‘gezonde leefomgeving’ aan relevante onderzoekslijnen, zoals de toegevoegde waarde van participatieve 5D-digital twins voor stakeholders, de versnelde acceptatie van klimaat-adaptieve maatregelen in de leefomgeving, en het be­vorderen van ethisch bewust handelen bij gebruik van persoonsgebonden locatiedata;
 • Verwerf je, mede op basis van je eigen professionele netwerk, praktijkgerichte onderzoekspro­jecten. Deze projecten worden bij voorkeur in een triple-helix samenwerking uitgevoerd;
 • Stimuleer je via masterclasses en bedrijfsopleidingen de in- en externe zakelijke dienstverlening op het gebied van de toegepaste (ruimtelijke) data intelligence. Hiermee draag je concreet bij aan de verdere professionalisering van dit vakgebied in de dagelijkse praktijk;
 • Draag je bij aan de ontwikkeling van het onderwijscurriculum van bachelor en toekomstige Associate degree en master­-opleidin­gen van HAS green academy;
 • Genereer je in- en externe zichtbaarheid voor de onderzoeks- en innovatie-activiteiten van de HAS green academy.

De functie van de lector heeft een omvang van 0,4 fte en beslaat een periode van 4 jaar. Na 2 jaar vindt na een gezamenlijke evaluatie een go-/no-go moment plaats. De kenniskring van het lectoraat bestaat uit 4 docent/onderzoekers. Met deze docent/­onder­zoekers wordt een directe personele verbinding gelegd met de opleiding Applied Geo-Information Science en het Digital Innovation Lab.
Er vanuit gaande dat je naast de functie van lector werkzaam blijft bij je huidige organisatie, is het een pré als de uitkomsten van je lectoraat ook van toegevoegde waarde zijn voor deze organisatie en daarmee haar bedrijfsdoelstellingen ondersteunt.

Wie ben jij

 • Je bent een ondernemende gepromoveerde onderzoeker met aantoonbare leiderschaps­kwa­liteiten;
 • Je bent meerjarig actief om met ruimtelijke data intelligence kwalitatieve en eco­nomische impact te genereren voor verschillende stakeholders bij (inter-)nationale duurzame transities van onze leefomgeving;
 • Je hebt ervaring in het coachen en inspireren van collega’s, bent ondernemend, doelmatig en hebt de creativiteit om de kansen en vragen uit het werkveld te vertalen in succesvolle innovatieve onder­zoeks­projecten. Ook ben je in staat om de daarbij opgedane kennis pro-actief om te zetten in kennistransfer-diensten;
 • Je beschikt over een levend netwerk van professionals die (inter)nationaal werk­zaam zijn bij publieke en private organisaties;
 • Je hebt een aantoonbaar trackrecord van extern gefinancierde projecten en toegepaste wetenschappelijke publicaties.

Wat bieden we jou

 • Een inspirerende werkomgeving waar jij jouw steentje kan bijdragen aan het verbeteren van de toekomst van de wereld en onze sector;
 • Een maandsalaris conform schaal 13 of 14 van de CAO Hbo, afhankelijk van de verdere inhoudelijke invulling van deze functie.
 • Het betreft een tijdelijke aanstelling tot 1 januari 2026, met een tussentijdse evaluatie na 2 jaar;
 • Een eindejaarsuitkering die ongeveer gelijk is aan een extra maandsalaris (8,3%);
 • 8% vakantiegeld;
 • Ongeveer 50 verlofdagen afhankelijk van de werkweekmodaliteit;
 • Een goede pensioenregeling, collectieve zorgverzekering, mogelijkheid tot (betaald) ouderschapsverlof, pensioenregeling via ABP en een maandelijkse bijdrage aan je zorgverzekering.

Ben je enthousiast geworden? 

Laat dan je sollicitatie achter op onze website.

Na de sluitingsdatum word je verder geïnformeerd over het vervolg van de procedure. 

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Patricia de Cocq, directeur Leefomgeving en Natuur, op 06-24715773.

Solliciteer direct!

De HAS voert standaard een referentiecheck uit na het tweede selecterend sollicitatiegesprek. De vacature wordt zowel in- als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld.

HAS green academy

HAS green academy is een tophogeschool en dynamisch expertisecentrum in de sector agro, food en leefomgeving met 2 vestigingen: in Den Bosch en Venlo. We richten ons niet alleen op het opleiden van jonge mensen en professionals die hun kennis en ervaring willen vergroten, maar ook op het samenwerken met voorlopers uit een sector die ertoe doet. Dit vormt de basis voor ons unieke HAS-concept waarin studenten en professionals samen continu werken aan innovatieve praktijkgerichte oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen.

Er studeren ongeveer 3100 voltijdstudenten aan 15 hbo-opleidingen waarvan 2 internationaal. Daarnaast volgen zo'n 1000 professionals bij HAS green academy verschillende bedrijfsopleidingen, workshops en incompanytrainingen. De instelling is actief op het gebied van onderzoek en advies. HAS green academy is een middelgrote hogeschool, waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Kernwaarden zijn betrokkenheid, innovatie, resultaatgericht, internationalisering en ondernemerschap. Er zijn 570 medewerkers werkzaam.

 

Topopleidingen bij HAS green academy

De opleidingen die meer dan 75 punten behalen, krijgen het kwaliteitszegel van topopleiding. Dit geldt bij HAS green academy dit jaar voor 6 opleidingen, voor

Lees hier meer.

 

Nederlandstalige bachelors

Applied Geo Information Science, Bedrijfskunde en agribusiness (Den Bosch en Venlo), Bedrijfskunde en foodbusiness (Den Bosch en Venlo), Food Innovation, Health Innovation, Hippische Bedrijfskunde en Pet Management, Management van de Leefomgeving, Milieukunde, Toegepaste Biologie, Ad Toekomstbestendige Stad, Tuinbouw en akkerbouw,  Veehouderij en Food Technology. 


Engelstalige bachelors

International Food & Agribusiness en Horticulture & Business Management.