1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Webinar 'Groenbeheer? Laat je leiden door ambities!' daagt uit tot nieuwe aanpak

Webinar 'Groenbeheer? Laat je leiden door ambities!' daagt uit tot nieuwe aanpak

Het is een zeer interessante tijd voor mensen die betrokken zijn bij de inrichting en het beheer van de groene leefomgeving. Er komen uiteenlopende uitdagingen op hun pad zoals droogte, biodiversiteit, een Coronacrisis die parken doet overspoelen met recreanten. Kun je met je areaal bijdragen aan mogelijke oplossingen hiervoor? En hoe dan?

In het webinar Groenbeheer? Laat je leiden door Ambitie dat werd gegeven door HAS Hogeschool in samenwerking met Neienhuijsen Open Ruimte werd al snel duidelijk dat het tijd is om met andere ogen naar beheer te kijken. Niet vanuit de bekende reactieve visie, die gericht is op het technisch in goede staat houden van het gebied met zo laag mogelijke investeringen. Nee, vanuit een actievere rol van de groenbeheerder. Zij draaien immers aan de knoppen en kunnen ervoor zorgen dat het groenpotentieel optimaal gebruikt kan worden. In plaats van kosten beperken, waarde creëren.

Hoe te komen tot een programma van ambities

Sturen op ambitie is een proces dat meer grip geeft op deze rol van beheer. Op basis van een gedegen analyse van de issues die spelen in een gebied wordt nagedacht over de manier waarop de openbare ruimte hieraan een bijdrage kan leveren. Dan is het zaak de belangrijkste stakeholders te betrekken, en niet alleen op operationeel niveau. Vervolgens gaat het om de prioritering van de maatregelen, bijvoorbeeld aan de hand van een maatschappelijke kosten-baten analyse. En ten slotte: het opstellen van een programma van ambities.

Centrale rol voor beheerder

Een centrale rol wordt gespeeld door de beheerder. Dit is uiteindelijk de persoon die aan de knoppen draait. Door te sturen op ambitie kun je echt meerwaarde creëren. Bijvoorbeeld de leefbaarheid en biodiversiteit verhogen, betrokkenheid van de bewoners vergroten en stakeholders tevreden stellen. Wat er voor nodig is? Naast een integrale aanpak waarin alle stakeholders en belanghebbenden worden betrokken, gaat het ook om bewustwording en vertrouwen. Het is best een omslag, maar ‘als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg’ en de groensector schreeuwt om innovatie.

Community of practice

Samen met partners als gemeenten, aannemers, adviesbureaus wil de HAS graag ontdekken hoe het proces van het daadwerkelijk realiseren van ambities eruit ziet. Waar liggen kansen, waar lopen we tegenaan; hoe komen we tot een optimaal proces met het hoogst haalbare rendement? En wat betekent dat voor het aanbestedingsproces?
Een sterke werkvorm om gezamenlijk kennis te ontwikkelen en te delen is de community of practice. Hierin wordt enerzijds gericht onderzoek gedaan (met laatstejaars studenten) naar jouw eigen organisatievraagstuk (in een afstudeer- of beroepsopdracht). Anderzijds vindt er kennisuitwisseling plaats met deelnemende partijen, die casussen met een soortgelijke thematiek hebben ingebracht. Deze brede benadering heeft voor jou het voordeel dat je zowel parallellen kunt ontdekken, als nieuwe invalshoeken belicht krijgt waarmee je je horizon verbreedt. Deze werkvorm heeft haar waarde bewezen: Delen van kennis en inzichten, is samen verder komen!

Meer weten of meedoen? 

Ben je geïnteresseerd om met de HAS en andere partijen samen op te trekken in de community of practise? Vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

Wil je meer weten over ons cursusaanbod in de groene sector? Klik hier voor het ruime aanbod cursussen en trainingen in de groene ruimte. Ook is er nieuw aanbod in ontwikkeling. Meld je aan voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven.

Ja, ik heb belangstelling om deel uit te maken van de Community of Practice