1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Wat is het maatschappelijk rendement van (digitale) participatie?

Wat is het maatschappelijk rendement van (digitale) participatie?

In een tijdperk waarin technologische innovatie en digitale vooruitgang de norm zijn, is het essentieel om ook de verschuiving naar een meer digitale vorm van participatie te evalueren. Wat zijn de maatschappelijke kosten en wat zijn de baten?

Door middel van onderzoek, gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, willen HAS green academy, Avans, gemeente Etten-Leur, Smarticipatie en kennisnetwerk Ruimteschepper het maatschappelijk rendement van drie verschillende participatievormen kwantificeren. De uitkomsten worden uitgewerkt naar een leidraad waarmee organisaties ondersteund worden waarom en hoe innovatie in participatieprocessen bijdragen aan maatschappelijke waarden.

Hoewel de Omgevingswet participatie verplicht, is het mogelijk om de vorm en mate ter discussie te stellen. Een informatiebijeenkomst, doorgaans ’s-avonds in een zaaltje, wordt gezien als de traditionele manier waarop een gemeente haar inwoners bijpraat over initiatieven en besluiten. Hoewel het gesprek met de inwoner wordt aangegaan, is vaak het beeld dat op voorhand al bekend was wat het besluit gaat worden. Het daadwerkelijk ’participeren’ was veelal ver te zoeken. Hoewel veel gemeenten steeds vaker afstappen van deze verouderde werkwijze en met betere intenties te werk gaan, daalt het vertrouwen in die intentie bij de inwoners.

Dit is een van de eerste onderzoeken naar de effectiviteit van het creëren van digitale betrokkenheid tijdens participatieprojecten.
Douwe Blanksma
Ruimteschepper

Het herstellen van dit vertrouwen vergt aanzienlijke tijd en inspanning. Cruciaal hierbij is effectieve communicatie, niet alleen tijdens fysieke bijeenkomsten maar juist ook digitaal. Het organiseren van bijeenkomsten en fysiek samenkomen blijft belangrijk. Echter door de toevoeging in de vorm van digitale participatie wordt een aanzienlijk breder publiek bereikt en betrokken op een kosteneffectieve manier.

Leidraad maatschappelijke kosten en baten

Maar wat levert het precies op wanneer men met analoge, digitale, of een combivorm (hybride) van participatie aan de slag gaat? Dat zou je graag vooraf bij een project, initiatief of idee in beeld willen hebben.

Aangejaagd door het participatie Knooppunt van het ministerie doen de opleiding Applied Geo-Information Science van HAS green academy en het lectoraat Duurzame Finance & Accounting van Avans Hogeschool gezamenlijk onderzoek naar de kosten- en baten-effectiviteit van het digitale participatieproces. Hierbij  analyseren we de verschillen tussen 'old school' en 'new school' participatie, oftewel analoog en digitaal. Het meervoudige waardecreatiemodel van het International Integrated Reporting Council wordt gebruikt om vanuit diverse perspectieven (natuurlijk, sociaal-netwerk, menselijk, geproduceerd, intellectueel en financieel) deze verschillen in kaart te brengen. Uiteindelijk dient een leidraad er voor te moeten gaan zorgen dat als je aan de slag gaat met participatie, je inzicht hebt  in de mogelijke kosten en baten.

Beslissingen nemen gebaseerd op alleen financiële overwegingen is gebruikelijk. Echter, om het maatschappelijk rendement te meten, moeten ook de andere waarden zoals sociale en ecologische impact meegenomen worden.
Tahis Marti
Avans Hogeschool

Heb je ervaring met participatietrajecten? Deel je kennis!

Voor gedegen onderzoek is kennis en ervaring uit de praktijk het belangrijkste ingrediënt. Om dit op te halen worden middels een brede enquête zoveel mogelijk organisaties en professionals benaderd met de vraag hun kennis in willen brengen.

Heb jij ervaring met het organiseren en/of begeleiden van een participatieproject? Denk dan graag even met ons mee en deel jouw ervaring deze enquête

Laat je email achter in de enquête en we houden je op de hoogte van het proces en natuurlijk ontvang je de resultaten.

Heb je vragen?

Stuur een email naar Max de Visser (m.devisser@has.nl) of Tahis Marti (ta.marti@avans.nl)

Deel je mening over het organiseren van participatie