1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Vertrek Dick Pouwels voorzitter College van Bestuur HAS Hogeschool

Vertrek Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur HAS Hogeschool

Dick Pouwels (1969), vertrekt per 1 januari 2021 als voorzitter van het College van Bestuur van HAS Hogeschool. Dinsdag 29 september heeft hij de Raad van Toezicht gevraagd hem per die datum ontslag te verlenen. Dick Pouwels wordt voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen.

Dick Pouwels is bijna 10 jaar voorzitter geweest van HAS Hogeschool. Er is grote waardering en dank vanuit de Raad van Toezicht. “Wij betreuren het zeer dat Dick Pouwels besloten heeft om HAS Hogeschool te verlaten”, aldus Hans Huijbers, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Dick heeft 10 jaar lang zijn energie gegeven aan de doorontwikkeling van HAS Hogeschool. Onder zijn leiding ontwikkelde de HAS zich van een kleine hogeschool naar een kwalitatief hoogstaand groen kennis- en expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en valorisatie. De afgelopen jaren opende de HAS een tweede vestiging in Venlo, groeide het aantal studenten en lectoraten sterk en ontwikkelde de HAS een stevig aanbod voor de zakelijke markt. Wij gunnen Dick deze mooie uitdaging bij Hanzehogeschool Groningen van harte. Met zijn vertrek verliezen wij een mensgericht en inspirerend bestuurder met een drive om samen met alle medewerkers, studenten, professionals en het werkveld oplossingen te bedenken voor vraagstukken die spelen binnen agro, food en leefomgeving.”

Nieuwe ontwikkelfase

Dick kijkt met veel dankbaarheid terug op zijn jaren bij de HAS: “Voor mijzelf heb ik de afgelopen periode de afweging gemaakt of blijven voor de HAS én voor mij verstandig zou zijn. Mijn conclusie is dat de HAS met het nieuwe strategisch kader en de herinrichting van de organisatie voor een nieuwe ontwikkelfase staat. Een ontwikkelfase die vraagt om leiderschap van iemand die daar weer voor een langere periode vorm aan wil geven. Voor mezelf heb ik vastgesteld dat ik toe ben aan een nieuwe omgeving en de uitdagingen die daar bij horen.”

 

Vertrouwen

Hij vervolgt: “Ik besef mij ten volle dat mijn vertrek midden in ‘coronatijd’ een moeilijk moment is. Een lastige tijd, niet alleen voor ons als HAS Hogeschool, maar voor alle hogescholen en onderwijsinstellingen. In de afgelopen periode hebben alle medewerkers met veel kwaliteit en energie het onderwijs weten vorm te geven. Als College van Bestuur hebben we vaak aangegeven dat we daar erg van onder de indruk en ook dankbaar voor zijn. Ik heb het volste vertrouwen dat de HAS uitstekend in staat is het mooie toekomstperspectief, zoals verwoord in ons strategisch kader, ook zonder mij vorm te kunnen geven.”

Dick Pouwels zal tot januari aanblijven. Op dit moment is nog niet bekend wie Dick opvolgt. Het is nu aan de Raad van Toezicht om daarin te voorzien. Tot de datum van zijn vertrek zal Dick zijn verantwoordelijkheden samen met medebestuurders Liz Chermin en Erwin van Geenen invulling blijven geven. Het College van Bestuur gaat onverkort door met het verder realiseren van de ambities van de HAS.