1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Studenten spreken Minister Carola Schouten tijdens bedrijfskundige 'visie op visie week'

Studenten spreken Minister Carola Schouten tijdens bedrijfskundige 'visie op visie week'

Studenten van HAS Hogeschool zijn in de eerste week van december 2018 in het kader van hun specialisatie Bedrijfsontwikkeling en bedrijfsadvies bezig geweest om hun eigen visie op de sector aan te scherpen. Dit naar aanleiding van de nota ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ van minister Carola Schouten. Na discussies bij De Heus, Bayer en ABN-Amro zijn de studenten donderdagmiddag 6 december in gesprek gegaan met de minister en een aantal beleidsmakers van het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

Nota ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’

De studenten begonnen de zogenaamde ‘visie op visie week’ met een hoorcollege over de nota. Kort gezegd gaat de nota over kringlooplandbouw. Wat is de situatie nu, waar lopen we tegenaan, waar zit onbalans, waar willen we naartoe en hoe willen we dat gaan bereiken? Na het hoorcollege namen de studenten in kleinere groepen elk voor hun eigen sector de nota door. Zo werd voor melkveehouderij, varkenshouderij, tuinbouw, akkerbouw en champignonteelt bekeken welke vragen zij wilden gaan stellen in de discussie met de Heus, Bayer en ABN-Amro.

“Ze noemde ons de trots van de landbouwsector”

Na deze discussie toog de hele groep naar Den Haag voor een gesprek met het ministerie van LNV. Daar hield elke groep een pitch, waarin ze aangaven wat zij zouden veranderen als zij het zelf voor het zeggen hadden. “De beleidsmakers van het ministerie schreven goed mee met de pitch”, vertelt Roy Poels, een van de studenten. “Ze vonden dat we er een goede kijk op hadden.” Na de pitch schoven 1 tot 3 beleidsmakers per groep studenten mee aan tafel. Minister Carola Schouten schoof aan bij de groep melkveehouders. “Aan het einde van de middag heeft de minister ons nog kort toegesproken. Ze noemde ons, jonge agrariërs, de trots van de landbouwsector en gaf aan dat ze het volste vertrouwen heeft voor de invulling van de nota. We voelden ons echt gehoord en begrepen.”

Studenten specialisatie Bedrijfsontwikkeling en bedrijfsadvies: "Nu we veel meer weten over de nota kunnen we betere keuzes maken, zodat we goed voorbereid zijn op een toekomst in de kringlooplandbouw.”

Goed voorbereid op een toekomst in de kringlooplandbouw

“We vinden het belangrijk om meer te weten over de nota. Niet alleen voor de lesmodule op de HAS, maar ook voor onze carrière, onze eigen ontwikkeling en voor onze eigen bedrijven in de toekomst,” aldus de studenten. Roy Poels: “Binnen de specialisatie Bedrijfsontwikkeling en bedrijfsadvies zat een hoofdstuk over wet- en regelgeving. Wat voor impact heeft dit op jouw bedrijf en wat betekent dit voor de toekomst? Wat voor innovaties ga je doen? Nu we veel meer weten over de nota hebben we een betere visie gekregen op de toekomst van de sector over 10 à 15 jaar. Hierdoor kunnen we dus ook betere keuzes maken, zodat we goed voorbereid zijn op een toekomst in de kringlooplandbouw.”

“Je moet de belangen behartigen van consument, natuur, milieu en boeren”

De studenten vonden het een bijzondere en heel leerzame week. Het heeft hen naar eigen zeggen positief verrast dat de beleidsmakers in Den Haag op bedrijfsniveau konden meepraten. “Ze hebben echt verstand van zaken. We begrijpen nu ook veel beter dat het ook niet gemakkelijk is om zo’n nota op te stellen. Je moet dan de belangen behartigen van iedereen; de consument, natuur, milieu, en boeren.” Toch vonden de studenten dat de uiteindelijke invulling van de nota nog niet echt helder is. Daarom stellen zij nog een aantal aanbevelingen op en sturen deze naar het ministerie.