1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Studenten ontwikkelen strategie om bakenbomen langs de Maas te redden

Studenten ontwikkelen strategie om bakenbomen langs de Maas te redden

Bakenbomen, wie kent ze niet? Rijd, loop of fiets langs de Maas en de machtige bakenbomen torenen ver boven het unieke landschap uit. Veel mensen weten niet dat de bakenbomen één van de langste groene structuren van Europa vormen en daardoor kenmerkend zijn voor de Maas. Een 100 kilometer lang waardevol lint, dwars door Nederland, vanuit Limburg tot aan Nationaal Park ‘De Biesbosch’. Maar de bakenboom, en daarbij de imposante structuur, wordt met uitsterven bedreigt.

Gesprekken met betrokkenen

Drie studenten van de opleidingen Geo, Media & Design en Management van de Leefomgeving van HAS Hogeschool werken momenteel binnen hun afstudeeropdracht voor de Provincie Noord-Brabant aan het ontwikkelen van een strategie voor het behoud van bakenbomen en het kenmerkende landschapsbeeld langs de Maas. Afgelopen weken hebben de studenten al gesprekken gevoerd met betrokken partijen als provincies, gemeentes, waterschappen en Rijkswaterstaat. De uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt voor het ontwikkelen van een visie over de bakenbomenstructuur. De visie wordt samen met een organisatiemodel, financieringsmodel en monitoringssysteem verwerkt in een adviesrapport.

Beeldbepalende bomen

Het rivierenlandschap heeft een uniek landschapsbeeld. Openheid en uitgestrekt, dynamiek vanuit de scheepvaart en de wisselende waterstanden, maar ook rust en ruimte. Bij het landschapsbeeld langs de Maas zijn de bakenbomen beeldbepalend. De bakenbomen waren het sluitstuk van de Maaskanalisatie en markeerden de nieuwe vaarweg voor binnenvaartschippers. Ze werden om de circa 110 meter aangeplant, in het traject tussen Boxmeer en Geertruidenberg, aan weerszijden van de rivier.

Veel bomen weggevallen

De bakenbomen hebben inmiddels een dusdanige leeftijd bereikt, dat ze langzaamaan van ouderdom komen te vervallen. De laatste tientallen jaren zijn er bovendien bomen weggevallen als gevolg van grote natuurontwikkelingsprojecten. Hierdoor zijn er flinke gaten in het lint van bakenbomen ontstaan. Als er niet wordt ingegrepen gaan belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden verloren.