1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Studenten HAS Hogeschool bevragen minister Staghouwer over boerenperspectief en stikstofplannen in College Boer (1)

College Boer: minister Staghouwer over ‘boerenperspectief’ en stikstofplannen

Minister Staghouwer van het ministerie van LNV was op 7 juli te gast bij HAS Hogeschool. De minister ging tijdens College Boer in gesprek met studenten over het ‘boerenperspectief’. Daarbij kwamen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet uiteraard ook aan bod. Aansluitend beantwoordde gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van de Provincie Noord-Brabant vragen over de gebiedsgerichte aanpak.

College Boer HAS Minister Henk Staghouwer

De studenten hadden zich inhoudelijk goed voorbereid en legden de minister Staghouwer het vuur aan de schenen met vragen gericht op onder meer het verdienvermogen van boeren, true pricing en het sluiten van kringlopen. De roep om snel de onzekerheid waar veel boeren momenteel in verkeren weg te nemen, klonk duidelijk door de vragen heen, evenals de zorgen om hun eigen toekomst.  

Rol agrarisch ondernemerschap

De minister nam de tijd om de vragen te beantwoorden en benadrukte dat hij staat voor een sterke agrarische sector mét toekomstperspectief en dat hij er alles aan doet om jonge boeren te ondersteunen. De minister zei dat in gesprek blijven met elkaar daarbij heel belangrijk is, iets wat HAS Hogeschool onderschrijft. Hij gaf ook aan geen blauwdruk te willen opleggen die geldt voor de hele sector, maar in te zetten op maatwerk en de rol van agrarisch ondernemerschap hierin. De provincies hebben hierin volgens hem een leidende rol. 

Elies Lemkes-Straver gaf aan dat jonge boeren keihard nodig zijn in de transitie waar de agrofoodsector voor staat. Zij deed namens de provincie een oproep om samen te komen tot een ‘jonge boeren-actieplan’ waarin het toekomstperspectief centraal staat en nodigde de HAS uit een actieve rol te pakken in het ondersteunen hiervan.  

Foto: Minister Staghouwer met studenten

Minister Staghouwer met HAS-studenten

Systeemaanpak

HAS Hogeschool leidt de boeren van de toekomst op, biedt ze handvatten om hun bedrijf toekomstbestendig te maken en helpt ze hun rol te pakken in de gebiedsgerichte aanpak zoals nu door de provincies wordt geïnitieerd. Met onderwijs, praktijkonderzoek en zakelijke dienstverlening heeft de HAS de ambitie om bij te dragen aan een gezonde omgeving met voldoende gezond voedsel. De HAS ziet de stikstofdynamiek niet als een losstaand probleem maar als een symptoom van een voedselsysteem waarbij de gezondheid van onze leefomgeving sterk onder druk staat. Daarom is een systeemaanpak nodig die zich niet alleen richt op stikstof maar ook op andere opgaven als klimaat, waterkwaliteit en humane gezondheid. Om dit te bereiken is een goed toekomstperspectief met bijhorend verdienvermogen voor boeren noodzakelijk.   

Praktijkgericht onderzoek als ontwikkelmotor

De brede kennisbasis die mede door praktijkgericht onderzoek van lectoraten wordt ontwikkeld, vormt de ontwikkelmotor voor de toekomstbestendigheid van het onderwijs aan studenten en professionals en projecten met partijen en bedrijven uit het werkveld. Juist vanuit die verschillende disciplines en perspectieven dragen alle partijen zo gezamenlijk bij aan de benodigde integrale aanpak die nodig is voor de verduurzaming én transitie van onze sector en een goed volhoudbaar toekomstperspectief voor jonge boeren.  

Over College Boer

College Boer is een initiatief van HAS Hogeschool en Nieuwe Oogst. HAS-studenten interviewen onder leiding van Esther de Snoo – hoofdredacteur van Nieuwe Oogst -  bijzondere gasten die naam hebben gemaakt in het agrarisch vakgebied. De bijeenkomsten worden op HAS Hogeschool opgenomen en uitgezonden via YouTube en nieuweoogst.nl als videocontent en podcast. 

Meer weten of eerdere edities van College Boer bekijken

Foto: gedeputeerde Elies Lemkes - Straver en presentator Esther de Snoo

Meer informatie over het live-event College Boer

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken