1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Studenten bedenken oplossingen voor vernatting landbouwgronden Deurnse Peel

Studenten bedenken oplossingen voor vernatting landbouwgronden Deurnse Peel

Studenten inspireren om met creatieve oplossingen te komen voor actuele problemen. Dat was de insteek tijdens de inspiratiedagen van de opleiding Management van de Leefomgeving op woensdag 14 maart en donderdag 22 maart. Dit jaar gingen 60 eerstejaars en 40 tweedejaars studenten aan de slag met de problematiek rondom de Deurnse Peel en bedachten enkele praktische oplossingen. De Natuurpoort in Deurne was op beide dagen de uitvalsbasis.

Natuurontwikkeling Deurnse Peel

Op de grens van Noord-Brabant en Limburg liggen de Peelvenen, een uniek natuurgebied waar momenteel natuurontwikkeling plaats vindt om weer natuurlijke hoogvenen te creëren. Dit project rondom de Deurnse Peel wordt project Leegveld genoemd. Om deze natuurontwikkeling mogelijk te maken wordt een peilverhoging uitgevoerd en nieuwe bufferzones aangelegd in het gebied waardoor er nieuwe moerasgebieden ontstaan. Als gevolg van deze maatregelen vernatten de landbouwgronden rondom de Deurnse Peel. De vernatting leidt tot verschillende uitdagingen voor de omliggende agrarische ondernemers waar de studenten zich tijdens de Inspiratiedagen in verdiepten.

Al vroeg in je studie een bijdrage leveren

“De meerwaarde van de Inspiratiedagen is vooral dat studenten aan de slag gaan met actuele problemen én dat ze ontdekken dat ze al tijdens hun studie iets te bieden hebben aan het werkveld”, legt docente Ellen Weerman van HAS Hogeschool uit over de keuze voor het houden van de Inspiratiedagen. “In dit geval zitten de agrarische ondernemers echt met hun handen in het haar over hoe ze verder moeten. Van sommige ideeën werden de agrarische ondernemers echt enthousiast. Het is erg leuk om te zien dat de studenten tijdens zo’n dag merken dat ze zelfs in het eerste of tweede jaar van hun studie al een andere kijk op zaken kunnen bieden en met hun kennis kunnen bijdragen aan het oplossen van praktijkproblemen.”

Aan de slag

Op 14 maart was het als eerste de beurt aan de 60 eerstejaars studenten om aan de slag te gaan met de problematiek van de Deurnse Peel. Jeroen van Leijsen, projectleider bij de Provincie Noord-Brabant, leidde de dag in en vertelde de achtergronden bij het project en de problematiek. Daarna gingen de studenten met Jeroen en agrarisch ondernemer Arjan Manders het veld in om een en ander vanuit praktisch oogpunt te bekijken. Daan Groot, lector Innovatief ondernemen met Natuur bij HAS Hogeschool vertelde vervolgens een en ander over verdienmodellen.

10 praktische ideeën

Daarna gingen de studenten zelf aan de slag en brainstormden over oplossingen om de uitdagingen rondom de vernatting aan te pakken. Uiteindelijk presenteerden zij 10 ideeën, waaronder verschillende kwekerijen (mosselen, kikkers, riet/lisdodde), een drijvende boerderij en lokaal gebrouwen Peelsnerbier. Een jury koos het winnende idee: ‘Proef de Peel’ waarin studenten voorstelden om een coöperatie op te richten. Binnen deze corporatie konden lokale streekproducten verkocht worden. Het winnende idee is beloond met een klein prijsje.

Ideeën eerstejaars verder uitgewerkt

Tijdens de 2e Inspiratiedag op 22 maart was het de beurt aan de 40 tweedejaars studenten. Jeroen Geurts sloot deze dag aan als expert Natte Teelten, René de Bont gaf zijn visie vanuit Brabants Particulier Grondbezit en ook sloten er 2 ondernemers vanuit de Snoertseplak aan. Alle externen gaven input voor de brainstorm van de studenten. De studenten hebben de ideeën van de eerstejaars verder uitgewerkt en bekeken of het realistische ideeën waren. De twee projecten die het beste werden uitgewerkt waren de Sushi Boerderij en de Natte Boerderij.