1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Student Lars Orson de Jong doet voor lectoraat Voeding & Gezondheid onderzoek naar corona en gezondheid

Student Lars Orson de Jong doet vervangende stageopdracht voor lectoraat Voeding & Gezondheid

HAS Hogeschool doet er alles aan om ervoor te zorgen dat studenten tijdens de coronacrisis zo min mogelijk studievertraging oplopen. Zo werken veel studenten die hun stage moesten afbreken of helemaal niet konden gaan nu aan vervangende opdrachten. Lars Orson de Jong, student Food Innovation, is een van hen. Hij deed voor het lectoraat Voeding & Gezondheid onderzoek naar de effecten van de coronacrisis op de gezondheid en leefstijl van consumenten.

Lars zat toen de coronacrisis uitbrak in Nepal voor zijn buitenlandse stage, maar kon daar niet blijven. Annet Roodenburg, Lector Voeding & Gezondheid, had toen hij terugkwam net enkele onderwerpen voor alternatieve stageopdrachten bij de opleiding Food Innovation neergelegd, waaronder het ontwikkelen en uitvoeren van een online enquête gericht op de impact van corona op gezondheid en leefstijl. Lars ging ermee aan de slag.

Nieuwe kennis

“Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van nieuwe kennis over een vrij abnormale situatie”, vertelt Annet erover. “Het is interessant om te observeren welke keuzes consumenten gemaakt hebben sinds de invoering van de intelligente lockdown. Lars heeft ons onderzoek vergeleken met onderzoeken van het Voedingscentrum, Trimbos en Ipsos. Zo leren we veel nieuwe dingen waar we in de toekomst op kunnen inspelen om de gezondheid en leefstijl van mensen te bevorderen, ook in het ‘nieuwe normaal’.”

Breed onderzoek

Het onderzoek was behoorlijk breed: het ging niet alleen over eetgedrag, maar ook over sociaal en mentaal welbevinden, fysieke activiteiten, lichamelijke gezondheid en algemeen inkoopgedrag. Lars schrijft in het rapport dat de intelligente lockdown een behoorlijke impact heeft gehad op zowel de gezondheid als de leefstijl van de 426 respondenten. “Waar in veel gevallen zowel positieve als negatieve veranderingen zijn, vallen deze niet direct te verklaren aan de hand van generatie, lichaamsgewicht, opleidingsniveau of woonsituatie. Het lijkt dat elk segment beperkingen én voordelen uit de intelligente lockdown haalt”, aldus Lars in het rapport. Daarbij moet opgemerkt worden dat ruim 75% van de respondenten vrouw was en 25% man. 7% van de respondenten was boven de 64 jaar. De overige leeftijdsgroepen waren ongeveer gelijk verdeeld. Iets minder dan de helft was te zwaar.

Voedingspatroon

Lars vertelt over enkele highlights uit het onderzoek: “Qua sociaal welbevinden heeft de meerderheid van de respondenten minder contact dan voor corona en heeft 44% behoefte aan meer contact. Qua voeding zie je dat sommige mensen relatief gezonder zijn gaan eten. Echter ongeveer net zoveel mensen zijn ongezonder gaan snacken. Het blijkt dat respondenten die meer tevreden over hun voedingspatroon zijn, ook in grote mate meer gezonde producten zijn gaan eten. Dit geldt andersom ook.”

Vergelijking

Over de vergelijking met de andere onderzoeken zegt hij dat daaruit blijkt dat ongeveer 1/3 van de Nederlanders negatieve gevolgen ervaart van de intelligente lockdown. Dit betreft een stijging in negatieve gedachten, stress en depressieve klachten. “Tevens is er een correlatie met het onderzoek van het Voedingscentrum qua fysiek welbevinden. Uit beide onderzoeken blijkt dat iets minder dan de helft van de respondenten minder activiteiten met een hoge inspanning onderneemt.”

Mooie opdracht

Lars vond het doen van een dergelijk kwantitatief onderzoek een mooie opdracht. “Het was natuurlijk minder spannend dan de buitenlandstage in Nepal, maar ik heb veel geleerd over hoe je zo’n onderzoek opzet en uitvoert. Dat komt me vast nog eens van pas. De grootste uitdaging daarbij vond ik het analyseren van de data. Ik ben blij dat de resultaten echt van toegevoegde waarde zijn voor het lectoraat én dat ze aansluiten op de resultaten van de andere onderzoeken. Dat maakt het onderzoek betrouwbaar. Het is boeiend om te zien wat de impact van de intelligente lockdown op het voedselsysteem en onze gezondheid en leefstijl is. Ik ben benieuwd naar welke veranderingen ontstaan naar aanleiding van de lockdown en wat we als industrie en samenleving wíllen veranderen.”

Wil je meer weten over de resultaten? Bekijk dan de infographic.