1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Slotbijeenkomst SMART sensordata infrastructuur

Slotbijeenkomst SMART sensordata infrastructuur

Op donderdagmiddag 26 januari presenteerden we de uitkomsten van het praktijkonderzoek SMART sensordata infrastructuur. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door SURF.

In het prachtige ZLTO-gebouw introduceerde gastheer Maurits Dorlandt van HAS green academy de sprekers: Sophie de Koning en David Salek van SURF, HAS docent Mark Terlien en de studenten van de HAS green academy. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we een koppeling maken tussen sensoren in het veld en de uiteindelijke data en grafieken.

Publicatiedatum
02-02-2023

Behoefte aan een vaste structuur

Het aantal onderzoeksgebieden waarin sensoren worden ingezet neemt nog steeds toe. Om de drempel tot het gebruik van sensoren in onderzoek en onderwijs te verlagen, ontwikkelden we een sensordata infrastructuur. Tijdens de slotbijeenkomst presenteerden we de infrastructuur en toonden we praktijkgerichte fieldlabs.

Verdere ontwikkeling van de infrastructuur

De sensoren dragen onder andere bij aan het creëren van bewustzijn om versneld aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. Ze zullen nog lang een onderwerp van gesprek zijn. Andries van Dongen (Avans Hogeschool): ‘’Mooi om te zien dat jullie zover gekomen zijn’’. In de toekomst doet HAS green academy onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van dashboards op de infrastructuur. Ook wordt er samen met Avans Hogeschool nagedacht over een biodiversiteitssensor. Kortom, wordt vervolgd!