1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Slotbijeenkomst Data & Ethiek in de creatieve industrie

Slotbijeenkomst Data & Ethiek in de creatieve industrie

Op woensdag 28 september werden de uitkomsten gepresenteerd van het praktijkonderzoek naar Data & Ethiek in het Digital Innovation Lab van HAS green academy. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA en de resultaten zijn mede verkregen door het afstudeeronderzoek van 2 studenten van de opleiding Applied Geo-Information Science.

Slotbijeenkomst Data & Ethiek in de creatieve industrie

Publicatiedatum
12-10-2022

Digitale Monitor Data & Ethiek
Tijdens het afstudeeronderzoek namen ruim 50 organisaties deel­ aan de 1e Digitale Monitor Data & Ethiek. Hiermee is inzicht verkregen in hoe ethisch bewust professionals handelen bij het ontwerpen, maken en (laten) gebruiken van ruimtelijke visualisaties. Een interessante conclusie uit het onderzoek is dat data-ethiek in de creatieve industrie wel in beeld is, maar vaak te laat in het ontwerpproces aan de orde komt.

Hoe eerder over data-ethiek gesproken wordt met alle betrokkenen, hoe beter er rekening mee gehouden zal worden in de ontwikkeling van een applicatie.

Slotbijeenkomst
Onder begeleiding van rondetafel-voorzitter Joost Linschoten van de HAS Ethische Advies Comissie (HEAC), vond een discussie plaats over de uitkomsten van het onderzoek. Dit samen met de aanwezigen uit het bedrijfsleven, de overheid en koepelorganisaties. De aanwezigen waren het in ieder geval eens over het volgende: hoe eerder over data-ethiek gesproken wordt met alle betrokkenen, hoe beter er rekening mee gehouden zal worden in de ontwikkeling van een applicatie.

Opvolging Digitale Monitor Data & Ethiek
Tijdens de bijeenkomst werd nogmaals duidelijk dat dit vraagstuk zowel voor het werkveld als voor HAS green academy erg actueel is. Docenten en onderzoekers van de opleiding Applied Geo-Information Science gaan dan ook aan de slag met een vervolgonderzoek. Hierin bekijken ze de praktische en commerciële haalbaarheid om de Digitale Monitor Data & Ethiek door een MKB-bedrijf te laten exploiteren. Het onderzoek is een samenwerking tussen The Green Land en HAS green academy.