1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. SEAD-West: ontwikkeling tuinbouwonderwijs Rwanda

SEAD-West: ontwikkeling tuinbouwonderwijs Rwanda

In het internationale project SEAD-West heeft HAS green academy gewerkt aan de ontwikkeling van het tuinbouwonderwijs in de westelijke provincie van Rwanda. Hoe kunnen we dit een boost geven en welke begeleiding is daarbij nodig? Het project is inmiddels afgerond.

SEAD-West

Ons project maakte deel uit van het grotere project SEAD-West, waarbij er in een internationaal consortium gewerkt wordt aan de voedselzekerheid in Rwanda door het versterken van technisch en beroepsonderwijs. Het project startte in januari 2018 tot liep tot en met maart 2023. Kortgezegd was de rol van HAS green academy: begeleiding bieden bij het opzetten van praktijkonderwijs, de ontwikkeling van een curriculum voor tuinbouw en het op locatie trainen van docenten. Hierdoor hebben we de docenten (en studenten) in Rwanda zo veel mogelijk voorzien van kennis en praktische vaardigheden, met het doel het tuinbouwonderwijs aldaar verder te brengen.

Trainingsmissies

Zowel online – op afstand – als op locatie was HAS green academy betrokken. Er hebben vier trainingsmissies in Rwanda plaatsgevonden, van telkens vier dagen. We hebben de docenten in Rwanda handvatten gegeven om zich te ontwikkelen als docent. Onder andere de methode ‘problem-based learning’ kwam aan bod, waarbij studenten werden uitgedaagd het onderwerp echt te begrijpen in plaats van gewoon uit het hoofd te leren. Bij problem-based learning leerden ze samenwerken in kleine teams, kritisch te denken met het oog op het oplossen van problemen, zelfstandig te studeren, enzovoorts. Aan de hand van casussen leedren studenten niet alleen kennis tot zich te nemen, maar ook zelf kennis te produceren. Dat vraagt om een andere manier van lesgeven. HAS green academy heeft hieraan bijgedragen door docenten te trainen en te helpen bij het opzetten van een nieuw curriculum.

Meer informatie over SEAD-West