1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Scholings- en coachingsaanbod Stikstof door hoger onderwijsinstellingen beschikbaar

Scholings- en coachingsaanbod Stikstof in de landbouw door hoger onderwijsinstellingen beschikbaar

Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen boeren helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand.

Scholingsaanbod

Het scholingsaanbod omvat masterclasses en verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken. De nadruk ligt vooral op bronmaatregelen die bijdragen aan het verminderen van emissies van stikstof naar de lucht; verlagen eiwit in de voeding, meer beweiden, emissiearme stallen en mestaanwending. Ook is er aandacht voor de bedrijfseconomische kant van de stikstofproblematiek.  

Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe)

Vanaf maandag 30 november kunnen agrarische ondernemers een voucher aanvragen voor de verdiepende cursussen door een beroep te doen op de Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe). Voor het volgen van een masterclass is geen voucher nodig. Aanmelden voor het scholings- en coachingsaanbod kan via de websites van een aantal groene hogescholen (HAS Hogeschool en Aeres Hogeschool) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy.