1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Pet Monitor 2021: De gezelschapsdierensector in 2030

Pet Monitor 2021: De gezelschapsdierensector in 2030

De Pet Monitor is een rapport over huidige trends en ontwikkelingen binnen de gezelschapsdierensector. De Monitor is geschreven vanuit Trendpanel Gezelschapsdieren; een panel dat wordt gecoördineerd door studenten en docenten van de Aeres Hogeschool Dronten en de HAS Hogeschool Den Bosch.

Dit rapport is tot stand gekomen dankzij nauwe samenwerkingen met het bedrijfsleven, opleidingsinstituten en brancheorganisaties. Het doel van het uitbrengen van de Pet Monitor is het bieden van betrouwbare gegevens en goede onderbouwing van informatie aan de gezelschapsdierensector.

Pet Monitor 2021

Het ontbreken van eenduidige, goed onderbouwde gegevens en de continue ontwikkeling van de sector vormen de aanleiding voor de oprichting van Trendpanel Gezelschapsdieren. Trendpanel Gezelschapsdieren wil samen met het bedrijfsleven, opleidingsinstituten en brancheorganisaties betrouwbare gegevens over de gezelschapsdierensector verzamelen en verspreiden door middel van de jaarlijks uitgegeven Pet Monitor. Op deze manier probeert Trendpanel Gezelschapsdieren een bijdrage te leveren aan de sector.

In de Pet Monitor 2021 staat de sector in 2030 centraal. Welke trends gaan zich naar verwachting ontwikkelen tot vaste waarden in de sector en welke doven uit?

Download de Pet Monitor 2021