1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Opleiding Geo Media & Design wordt Applied Geo-Information Science

Opleiding Geo Media & Design wordt Applied Geo-Information Science

De hbo-opleiding Geo Media & Design van HAS Hogeschool wordt Applied Geo-Information Science. Het is een logisch gevolg van de doorontwikkeling van de opleiding die sinds 2012 bestaat en gemiddeld zo’n 50 studenten aflevert aan een werkveld dat de laatste jaren enorm gegroeid is op het gebied van datascience.

Michiel Jellema was het afgelopen jaar interim opleidingsdirecteur van Applied Geo-Information Science en heeft de doorontwikkeling van de opleiding samen met een projectteam vormgegeven. “Reden voor het vernieuwen van de opleiding was dat het werkveld waarin onze afgestudeerden terechtkomen zich enorm ontwikkeld heeft op het gebied van datascience”, vertelt hij. “Dit is een relatief nieuw interdisciplinair vakgebied dat zich richt op het creëren van waarde uit data. Deze waardecreatie leidt tot informatie en deze informatie kan samen met de beschikbare kennis van een organisatie leiden tot slimmere, betere, snellere voorspellingen en daarmee tot betere (informatie-gedreven) beslissingen.”

Datascience-cirkel

Hij vervolgt: “In de praktijk wordt veelal gewerkt met een datascience-cirkel waarin het verzamelen, analyseren en visualiseren van geografische data centraal staat. Studenten die de huidige opleiding Geo Media & Design volgen, specialiseren zich op een van deze aspecten. In het vernieuwde onderwijsprogramma van Applied Geo-Information Science verdiepen ze zich in de gehele datascience-cirkel. De huidige specialisaties worden in de nieuwe opleiding gebundeld. De aansluiting met het werkveld is zo beter, evenals de aansluiting met vervolgopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs.”

Onderzoek

Het projectteam heeft het nieuwe onderwijsprogramma uitgebreid getoetst in het werkveld, maar ook onder scholieren. Zo is aan scholieren over het nieuwe onderwijsprogramma de volgende tekst voorgelegd:

‘Met deze opleiding maak je het mogelijk om ruimtelijke vraagstukken rondom actuele onderwerpen als klimaatverandering, verstedelijking, wateroverlast en biodiversiteit inzichtelijk te maken. Dit doe je door het analyseren en monitoren van (geo)data en het toepassen van ICT, big data en visualisatietechnologie. Op deze manier zet je data om naar informatie en ontwikkel je apps en online toepassingen, die de gebruiker helpen een antwoord te vinden op deze actuele, maatschappelijke vraagstukken. Zo draag je bij aan een betere wereld.’

Naam past beter bij inhoud

Scholieren gaven daarbij aan dat de naam Applied geo-Information Science beter past bij de inhoud van de opleiding als Geo Media & Design. Vandaar dat deze naam vanaf nu in de communicatie over de opleiding gebruikt zal worden. Tegelijkertijd is HAS Hogeschool een verkenning gestart om ook tot een officiële naamswijziging te komen.

Onderwijsvernieuwing

Het nieuwe onderwijsprogramma is gestoeld op 2 pijlers: onderwijsvernieuwing en professionele vernieuwing. “Wat betreft onderwijsvernieuwing wordt Applied Geo-Information Science een proeftuin als het gaat om flexibel en adaptief onderwijs”, zegt Michiel. “We bieden een basisprogramma dat voor alle studenten hetzelfde is. Daarnaast is er een flexibel programma waarin de student binnen door de opleiding vastgestelde kaders zelf beslist over de inhoud. Studenten hebben op die manier meer regie over hun eigen leertraject.” Op 1 september 2021 gaat het nieuwe curriculum in en stromen de eerste nieuwe studenten in bij Applied Geo-Information Science. Ondertussen wordt ook het huidige curriculum ook al deels herzien op deze doorontwikkeling.

Professionele vernieuwing

Wat betreft professionele vernieuwing gaat het vooral om kennisontwikkeling. HAS Hogeschool groeit van hogeschool door naar expertisecentrum en werkt in die rol actief aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van agro, food en leefomgeving. Datascience is hierbij inmiddels onmisbaar. Lectoren binnen hogescholen zijn in de lead als het gaat om kennisontwikkeling. Op dit moment verkent de HAS de mogelijkheden van het opzetten van een lectoraat rondom datascience.

Geolab

Een belangrijke rol is er daarnaast voor het Geolab, een fysiek lab in het gebouw van HAS Hogeschool in Den Bosch. Michiel: “Het Geolab is een onderdeel van het Datalab Agrifood. Dit is een fysieke én virtuele praktijkomgeving waarin data scientists, IT’ers en specialisten uit het agrofooddomein samenwerken met mbo’ers, hbo’ers en wo’ers als het gaat om data in de agrofoodsector. Denk aan projecten, maar ook aan bijvoorbeeld minors. We willen deze samenwerking binnen het nieuwe onderwijsprogramma verder intensiveren, maar ook nieuwe initiatieven starten om het GeoLab door te ontwikkelen naar een waardevolle ontmoetingsplek voor studenten, lectoraten en het werkveld, waar innovatieve locatiegedreven projecten worden uitgevoerd”.