1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Onderzoeksproject Voorkomen Voedselverspilling in de keten afgerond

Onderzoeksproject Voorkomen Voedselverspilling in de keten afgerond

Aeres Hogeschool, HAS green academy, Hogeschool Inholland en HZ University of Applied Sciences hebben de afgelopen twee jaar binnen het onderzoeksproject ‘Voorkomen Voedselverspilling in de keten’ gewerkt aan het in kaart brengen van de omvang en oorzaken van voedselverspilling op ketenniveau in diverse sectoren. Het achterliggende doel: deze voedselverspilling te verminderen. De kennis die de instellingen hebben opgedaan is nu voor iedereen beschikbaar.

Voedselverspilling in de keten

De resultaten werden half oktober tijdens een eindevent in Wageningen gepresenteerd. De aanpak van het onderzoek bestond uit meten, oorzaken in kaart brengen en aan de hand van de oorzaken interventies opstellen. Dit leidde tot een verbeterde monitoringstool, een overzicht van generieke voedselverspillingshotspots en een handreiking met mogelijke interventies. Vanaf nu is alle informatie openbaar beschikbaar via Groen Kennisnet.

Verbeterde monitoringstool

In het project hebben de partners als eerste resultaat op basis van bestaande monitoringstools en in samenwerking met de praktijk een verbeterde monitoringstool met dashboard ontwikkeld. Deze tool is vanaf nu te downloaden en te gebruiken voor voedselproducenten en binnen voedselketens.

Voedselverspillingshotspots

Daarnaast hebben ze als tweede resultaat de voedselverspillingshotspots - dat wil zeggen plekken waar voedselverspilling ontstaat - van vier voedselketens in kaart gebracht. De inzichten zijn samengevat interactieve pdf's. Op basis van de inzichten in de vier voedselketens hebben de partners een totaaloverzicht van generieke voedselverspillingshotspots opgesteld. Dit overzicht kan gebruikt worden door bedrijven en ketens die graag starten met de analyse en alvast een eerste indicatie willen waar in hun proces mogelijk voedselverspilling plaatsvindt.

Handreiking met interventies

Als derde resultaat hebben de instellingen een handreiking opgesteld voor partijen die willen werken aan keteninterventies. Deze handreiking biedt een overzicht met mogelijke interventies en tips hoe deze aan te pakken. Sommige interventies op bedrijfsniveau zijn al geïmplementeerd en als business case beschreven in de handreiking. Tot slot hebben de partners op basis van alle projectresultaten een docentenhandleiding ontwikkeld waarmee ze handvaten bieden aan docenten in het hbo en mbo die deze kennis in hun lessen willen integreren.

Partners

Naast de bovengenoemde kennisinstellingen hebben meerdere partijen geparticipeerd tijdens het onderzoek. Aangesloten bij het consortium Voorkomen Voedselverspilling in de keten zijn: Wageningen University & Research, AGRO Giethoorn, Foodvalley NL, FoodDelta Zeeland, Greens&Salads, Globemilk, Greenport West-Holland. Lamb Weston, MVO Nederland, Lentiz, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, Moellies en Stichting Voedsel Verbindt. Het onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA (onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bekijk de infographic voedselverspillingshotspots