1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Onderwijs en praktijk werken samen aan duurzame voedselsystemen

Onderwijs en praktijk werken samen aan duurzame voedselsystemen

Avans Hogeschool, HAS green academy, Yuverta en Plaats De Kleine Aarde slaan handen ineen om de voedseltransitie te versterken en versnellen

‘Om te komen tot écht duurzame voedselsystemen, helpt een omgeving waarin je in een veilige atmosfeer anders kunt leren, denken en doen’. Dat vinden de Brabantse onderwijsinstellingen Avans Hogeschool, HAS green academy en Yuverta niet alleen, ze gaan het ook doen. Behalve meer onderlinge samenwerking, gaan ze met boeren, wetenschappers, kunstenaars en anderen praktische nieuwe wegen bewandelen. Als opmaat tekenden bestuurders van de onderwijsinstellingen donderdag 1 december op Plaats De Kleine Aarde in Boxtel het Kennismanifest van De Plaatsen Nederland. Hiermee benadrukken ze hun gezamenlijke bijdrage aan het realiseren van de voedselsysteemtransitie.

Rol in maatschappelijke transities

Met de ondertekening van het kennismanifest nemen de drie onderwijsinstellingen nadrukkelijk een rol richting de voedselsystemen van morgen. Een verandering die expliciet vraagt om anders omgaan met het opdoen en verspreiden van praktische kennis en inzichten, voor zowel docent en student als boer, tuinder en andere makers. De stap past in de keuze van Avans Hogeschool, HAS green academy en Yuverta om hun rol in maatschappelijke transities te nemen. Daarmee heroriënteren zij zich ook op manieren van leren en onderzoeken die actief bijdragen aan de transitie en geven ze ruimte aan het niet weten en andere vormen van kennisontwikkeling.

Praktijkgerichte onderzoeksfaciliteit

Plaats De Kleine Aarde, een plek voor buitenschools, praktijkgericht leren, ervaren en inspireren, gaat zich onder invloed van deze drie onderwijsinstellingen verder ontwikkelen tot een praktijkgerichte onderzoeksfaciliteit en hybride leeromgeving. Hier komt een mix van verschillende soorten kennis en kennismakers bij elkaar en werken we met en voor boeren aan de voedselsysteemtransitie in de praktijk.

Nieuwe gezamenlijke activiteiten

Met de ondertekening benadrukken Avans Hogeschool, HAS green academy en Yuverta het belang van het verder uitbouwen van gezamenlijke activiteiten (waaronder de minor ‘Take Back the Economy’ en ‘Beet!’). Ook gaan ze actief op zoek naar nieuwe gezamenlijke activiteiten op en met Plaats De Kleine Aarde, zoals het schrijven van een position paper en het organiseren van bijeenkomsten.

Over Plaats De Kleine Aarde

Plaats De Kleine Aarde is het eerste kennis- en praktijkcentrum in een landelijk netwerk van Plaatsen. Uitgangspunten zijn goed voedsel dat de mens voedt, en voedselproductie die de bodem en de boven- en ondergrondse natuur voedt en herstelt. Deze Plaats biedt een veilige ruimte aan onder andere boeren, betrokken burgers en wetenschappers die weten dat het anders moet en die elkaar helpen om dat in de praktijk te doen.

Een impressie van een deel van Plaats De Kleine Aarde

Daaraan gaan nu ook de expertisecentra, Centres of Expertise, docenten, docent-onderzoekers en studenten van de drie onderwijsinstellingen meedoen. In een complex ecosysteem van partners werkt De Plaatsen toe naar een volhoudbaar voedselsysteem op 600.000 hectare groen boerenland in 2030; maaltijd per maaltijd, hectare per hectare, mens per mens, bedrijf per bedrijf.

Zowel het Kennismanifest als de onderliggende startnotitie zijn hier te lezen.