1. Home
 2. Meer HAS
 3. Nieuws
 4. Olga Haenen van Wageningen Bioveterinary Research nieuwe lector vis en insecten

Olga Haenen van Wageningen Bioveterinary Research nieuwe lector vis en insecten

Olga Haenen, senior onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad, is sinds 1 januari 2018 de lector van het nieuwe lectoraat Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig (INVIS). Het lectoraat gaat de komende jaren werken aan veterinair gezonde, duurzame en (voedsel)veilige kweeksectoren van insecten en vis. Met dit lectoraat komt een nauwe samenwerking tot stand tussen HAS en Wageningen Bioveterinary Research. Olga is ruim 30 jaar actief binnen Wageningen Bioveterinary Research op het gebied van diagnostiek en onderzoek van vis-, schaal- en schelpdierziekten, en heeft een wereldwijd netwerk.

Lectoraat Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig (INVIS)

Vis wordt mondiaal gezien als belangrijke eiwitbron voor de toekomst. Door vis op een duurzame manier te produceren met behulp van insecteneiwitten kan een bijdrage worden geleverd aan de reductie van de klimaatbelasting terwijl voldaan wordt aan de toenemende behoefte aan eiwit. Het lectoraat wil de Nederlandse onshore aquacultuur aan laten sluiten bij de insectenteelt door gebruik van gezonde en voedselveilige insecten als eiwitbron in visvoer die mogelijk op reststromen worden gekweekt. Hiermee wordt een duidelijke behoefte aan een verbinding tussen de sectoren en aan een toename van de productie van nieuwe, vis- en insecten-eiwitten ingevuld.

Proeftuinen

De basis van het lectoraat bestaat uit 3 proeftuinen resulterend in een Onderzoeksagenda, een Onderwijsagenda en een Bedrijfsagenda:

 • Proeftuin Kweek van Insecten:
  de insectenkweek als basis voor voedsel voor de mens of diervoeder bestaat nu zo’n 10 jaar in Nederland en België. Het lectoraat wil onder meer een gezondheidsmonitoringsysteem voor insectenkweekbedrijven ontwikkelen.
 • Proeftuin Visteelt:
  Het lectoraat richt zich onder meer op het ontwikkelen van een richtlijn voor optimale, duurzame, veilige kweek van vis in een gezonde keten, voor onshore visteeltbedrijven in Zuid-Nederland.
 • Proeftuin Visvoer op basis van insecten:
  Insecten als eiwitbron in visvoer is een nieuw concept en wordt nog weinig toegepast in de praktijk. HAS Hogeschool en Wageningen Bioveterinary Research willen op dit gebied een pioniersrol spelen in samenwerking met het bedrijfsleven.

In alle proeftuinen wordt daarnaast kennis ingezet op het gebied van diagnostiek van en onderzoek naar ziekten van insecten en vis , hygiëne, contact-zoönotische bacteriën, gezondheidsparameters, epidemiologie en ziektepreventie.

Uitbreiding onderwijs en (praktijk)onderzoek

Het lectoraat richt zich op uitbreiding van het onderwijs bij HAS Hogeschool en onderzoek bij Wageningen Bioveterinary Research en verkennend, én inventariserend praktijkonderzoek door de HAS begeleid door Wageningen Bioveterinary Research. Het lectoraat heeft naast lector Olga Haenen een kenniskring waarin docenten en docent-onderzoekers van de studierichtingen Toegepaste Biologie, Dier- en veehouderij en Milieukunde participeren.

Uitdaging

Olga Haenen kijkt ernaar uit te starten als lector. “Een voorrecht en een uitdaging. Kweek van alternatieve, duurzame dierlijke eiwitbronnen, zoals insecten- en viskweek zijn belangrijk en flink in ontwikkeling. Ik werk al decennia aan gezondheid en ziekte van koudbloedige dieren en de insecten komen daar nu bij. Als lector zal ik samen met HAS-collega’s en -studenten direct contact hebben met de kweeksector. Die sector willen we helpen verbeteren door het opstellen van een richtlijn ter optimalisatie van managementfactoren, preventie van ziekten, duurzaamheid en de veiligheid van het kweekproduct voor de consument en de medewerkers van bedrijven in de keten. Dit betekent kennisuitwisseling tussen de partners, onderwijsontwikkeling bij de HAS, scholing van de sector en uitbreiding van onderzoek bij WBVR, in synergie.”