1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Nieuwe website Living Lab Schouwen-Duiveland digitaal trefpunt voor vragen over zoet water

Nieuwe website Living Lab Schouwen-Duiveland digitaal trefpunt voor vragen over zoet water

De nieuwe website van het living lab Schouwen-Duiveland is live. De website is hét digitale trefpunt waar agrariërs, kennisinstellingen en overheid elkaar vragen kunnen stellen over zoet water voor de landbouw. Samen werken zij aan duurzame oplossingen voor dit vraagstuk. Op de website is veel informatie te vinden over projecten en onderzoeken. HAS Hogeschool is een van de samenwerkingspartners van het living lab.

Living Lab Schouwen-Duiveland is een samenwerking tussen Gemeente Schouwen-Duiveland, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Erasmus Universiteit/ERBS/GovernEUR, Delta Platform – Centre of Expertise Water & Climate, HZ University of Applied Sciences, HAS Hogeschool, Scalda, Pontes Pieter Zeeman, Buro Waterfront en 015 Communicatie. Samen zoeken we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur.

Rol HAS Hogeschool

Vanuit de problematiek die speelt in het living lab dragen wij als HAS Hogeschool bij aan het vergroten van de kennis. Dit doen we altijd in een samenwerkingsverband. Binnen het living lab hebben we onder andere al studenten laten werken aan het maken van een storymap, waarmee informatie op een overzichtelijke manier kan worden weergegeven. Eveneens zijn studenten tijdens hun afstudeerfase in een multidisciplinaire setting bezig geweest om het bodemsysteem van Schouwen-Duiveland in beeld te brengen. Een uitdagende en belangrijke klus waar weer op voortgeborduurd kan worden. Als HAS Hogeschool vinden wij het belangrijk dat studenten kennis maken met de vraagstukken die spelen in het living lab en dat wij een rol kunnen spelen in het beantwoorden van de vraagstukken.

Deelnemen aan projecten

Via de website kunnen ondernemers en terreinbeheerders deelnemen aan projecten van het living lab. Deze projecten lopen uiteen van monitoring van het zoutgehalte van het water, korte studies op bedrijfsniveau, haalbaarheidsplannen voor zoetwateropslag in de ondergrond, een gezamenlijke zoetwateraanpak in een specifiek gebied, tot het beschikbaar stellen van een ZLTO-bodem- en watercoach. Ook is er budget gereserveerd om aan de slag te gaan met fysieke maatregelen in het gebied.

Duurzaam en vitaal

Het living lab ontwikkelt een aanpak voor een duurzame en vitale landbouw. Gelijktijdig is er via het Zeeuws Deltaplan Zoet Water onderzoek naar de haalbaarheid van een externe aanvoer van zoet water. Dit zijn twee afzonderlijke sporen die vooralsnog naast elkaar lopen.

Onderzoek

In het living lab is er ook ruimte voor onderzoek naar nieuwe zoete, zoute en zilte teelten op het land en studies op het gebied van duurzame buitendijkse voedselproductie. Denk hierbij aan kansen voor wierenteelt en schelpdierkweek en combinaties hiervan, en aan onderzoek naar gunstige vestigingsvoorwaarden voor binnendijkse zoute voedsel- en grondstoffenproductie en verwerking van producten. In de projecten is er aandacht voor de verbinding van onderwijs en praktijk en voor nieuwe manieren van besturen.