1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Nieuwe cursus 'Kennismaken met voedingsmiddelen productieprocessen'

Nieuwe cursus 'Kennismaken met voedingsmiddelen productieprocessen'

HAS Hogeschool werkt continu aan het verbeteren en optimaliseren van het aanbod bedrijfsopleidingen en cursussen. Regelmatig kijken we samen met de food professional waar behoeftes liggen. De vraag die we op dit moment veel tegenkomen is: hoe worden voedingsmiddelen efficiënt geproduceerd met maximale aandacht voor voedselveiligheid en productkwaliteit?

Cursus 'Kennismaken met voedingsmiddelen productieprocessen'

Bij de industriële productie van voedingsmiddelen staan voedselveiligheid en productkwaliteit voorop. Snijden, mengen, verhitten, roeren, scheiden, drogen, indampen, conserveren en koelen zijn bewerkingstappen die gebruikt worden bij de productie van voedingsmiddelen. Bij alle stappen is het essentieel om de voedselveiligheid en kwaliteit voor 100 procent te waarborgen. Recent verscheen het jaarlijkse Europese RASFF-rapport, waaruit blijk dat in 2018 het aantal meldingen van voedselveiligheidswaarschuwingen en recalls in Europa met 7 procent daalde vergeleken met een jaar eerder. Opvallend genoeg nam het aantal meldingen van voedselveiligheidswaarschuwingen en terugroepacties van Nederlandse levensmiddelen toe met 12 procent. De noodzaak om iedere stap in het productieproces te begrijpen om de kwaliteit te kunnen borgen is evident.

Dat begrijpen van productieprocessen van voedingsmiddelen staat centraal in de nieuwe cursus ‘Kennismaken met voedingsmiddelen productieprocessen’:

  • Je ontwikkelt inzicht in de rol en procesvoering van veelgebruikte bewerkingsstappen.
  • Je maakt kennis met de belangrijkste begrippen op het gebied van warmteleer, pasteuriseren en steriliseren.
  • Je leert processen te doorzien aan de hand van productieschema’s en massabalansen.
  • Je leert om productieprocessen te ontrafelen en beoordelen op effectiviteit.

Start februari 2020

De cursus is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de voedingsmiddelen- of toeleverende industrie en die willen begrijpen hoe de voedingsproducten op industriële schaal worden geproduceerd én hoe de kwaliteit geborgd wordt. De cursus start in februari 2020.

Cursus 'Optimaliseren van hitteprocessen'

Naast de nieuwe cursus over productieprocessen, ontwikkelen we de cursus ‘Optimaliseren van hitteprocessen’. Hittebehandelingen kunnen onderdeel uitmaken van het bereidingsproces van voedingsmiddelen. Daarnaast worden hittebehandelingen gebruikt om de houdbaarheid en veiligheid van het product te garanderen. Deze cursus geeft inzicht in de microbiologische en procestechnologische achtergronden van de hittebehandeling van voedingsmiddelen. Met de kennis en inzichten van deze cursus kun je hittebehandelingsprocessen in jouw bedrijf kritisch beoordelen en nagaan waar efficiency en productkwaliteit verbeterd kunnen worden en kosten kunnen worden bespaard. Zodra deze cursus gereed is, kun je op onze website meer informatie vinden.