1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Nieuw Innovatie & Acceleratie Platform om ondernemerschap en paardeneconomie in Brabant te stimuleren

Nieuw Innovatie & Acceleratie Platform om ondernemerschap en paardeneconomie in Brabant te stimuleren

Indoor Brabant, HAS Hogeschool en Ondernemerslift+ hebben tijdens Indoor Brabant het Innovatie & Acceleratie Platform gelanceerd. Dit platform brengt hippische ondernemers, studenten, experts, bedrijven en paardensporters bij elkaar en versnelt de ontwikkeling, marktgang en omarming van nieuwe producten en diensten. Door krachten te bundelen verduurzaamt het Platform de waarde van de paardensport en draagt zij bij aan een toekomstbestendige paardeneconomie. Mathijn van de Pas (Stichting Internationaal Concours Hippique Indoor Brabant), Jeroen Bos (HAS Hogeschool) en Huub Dormans (Ondernemerlift+) ondertekenden daartoe op vrijdag 9 maart onder het oog van 30 aanwezigen een intentieverklaring.

Impact paardensport

De maatschappelijke en economische impact van paardensport is groot. Het draagt bij aan de vorming en ontwikkeling van mensen: de omgang met een paard brengt mensen dichter bij de natuur en leert hen verantwoordelijkheid en leiderschap aan. Daarnaast levert paardensport een bijdrage van 1,5 miljard euro aan het BBP. Na voetbal is paardensport, in economisch opzicht, de tweede sport.

Innovatie in noodzakelijk

De maatschappij is aan het veranderen en daarmee verschuiven ook de perspectieven voor de paardensport en de business daaromheen. In een omgeving die steeds sneller en ingrijpender verandert, is innovatie noodzakelijk. Zijn hippische ondernemers (van sportaanbieders tot ruitersportretailers, van toeleveranciers tot producenten) wendbaar en vooruitziend genoeg om tijdig bij te sturen? Innovatie is noodzakelijk om de toegevoegde waarde van paardensport voor maatschappij én economie te behouden.

Initiatieven platform

Indoor Brabant, HAS Hogeschool en Ondernemerslift+ bundelen hun krachten om innovaties en ondernemerschap in de hippische sector te stimuleren, scouten, screenen, presenteren en versnellen. Initiatieven van het Platform zijn:

  1. Stimuleren van innovaties vanuit onderwijs door middel van innovatie afstudeertraject
  2. Scouten en screenen van innovaties door middel van een Hippische Innovatie Award
  3. Presenteren van de innovaties tijdens Indoor Brabant door middel van een jaarlijks terugkerende Innovatie en Ondernemerschap congres
  4. Versnellen van innovaties door kansrijke innovaties op te nemen in acceleratieprogramma van Ondernemerslift+