1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Nederlandse en Duitse studenten bezoeken samen Van den Borne Aardappelen

Nederlandse en Duitse studenten bezoeken samen Van den Borne Aardappelen

Nederlandse studenten van HAS Hogeschool én Duitse studenten van Agrobusiness Niederrhein bezochten op 10 april 2019 het bedrijf Van den Borne Aardappelen in Reusel. De excursie was onderdeel van een internationale uitwisseling binnen het HAS onderzoeksprogramma Skills Lab Natuurlijk Boeren. Skills Lab Natuurlijk Boeren is onderdeel van een EU Interreg programma Regional Skills Lab. Partners zijn onder meer het Duitse Agrobusiness Niederrhein en Huis van de Brabantse Kempen.

Ondernemerschap en innovatie

“De excursie stond helemaal in het teken van ondernemerschap en innovatie”, vertelt Ursula Kirchholtes, onderzoeksleider vanuit HAS Hogeschool. “Eigenaar Jacob van den Borne is een mooi voorbeeld van een innovatieve en internationaal opererende ondernemer waar de studenten veel van kunnen leren.” Jacob van den Borne gaf een presentatie over precisielandbouw en aardappelteelt in de Kempen. Vervolgens gaf Paul van Zoggel van Praktijk Centrum Precisielandbouw een rondleiding op het bedrijf. Van den Borne huisvest het praktijkcentrum en is een belangrijke partner.

Precisielandbouw

Jacob van den Borne omschrijft zichzelf als een ‘precisielandbouwer’. Hij ziet zijn opa als zijn grote voorbeeld. Zijn opa kende zijn perceel door en door. Hij noteerde alles in zijn rode boekje. Zo nu en bladerde hij hierin terug, om van te leren. Met de intreding van de grootschalige landbouw, verdween deze precisie. Om ook te kunnen leren, zoals zijn opa, ging Jacob de bodem en de gewassen bemeten, analyseren en onderzoeken. Inmiddels lukt het om een hogere opbrengst per hectare te bereiken met minder productiemiddelen (bijv. meststoffen en  water). Verder geeft Jacob de studenten de volgende  tip: “Als je tegen een probleem aanloop, bedenk wat de natuur zou doen. Dat is meestal de beste oplossing!” Duurzaamheid is een zeer belangrijke factor in zijn handelen.

Moderne tools, precisie van vroeger

De studenten hebben de boodschap van Jacob begrepen: “Wij vonden het erg interessant om te zien hoe de landbouw zich ontwikkeld en hoe we in deze tijd moderne tools kunnen gebruiken om de precisie van vroeger terug te kunnen krijgen in grootschalige akkerbouw Ook is precisielandbouw is niet alleen maar hightech. Het blijft belangrijk om wekelijks in het veld te gaan kijken, met je handen in de aarde.”

Sensoren en drones

"Ik ben begonnen met de GPS-gestuurde hoge-precisiesensoren op de tractor om dubbele grondbewerking op akkerland te voorkomen”, vertelde hij tijdens zijn presentatie. “Dubbele grondbewerking vernietigt micro-organismen in de bodem en verdicht de bodem, waardoor de opbrengst kan dalen. In de jaren daarna perfectioneerde hij het bodemgebruik met een grote verscheidenheid aan sensoren, zoals stikstofsensoren, geleidbaarheidssensoren en bodemvochtsensoren. Ook maakt hij gebruik van drones.

De studenten nemen deel aan het HAS onderzoeksprogramma Skills Lab Natuurlijk Boeren.
Van den Borne Aardappelen ligt in de Brabantse Kempen. Foto: Katharina Mott

 

Luchthaven

De studenten waren enthousiast en gefascineerd door zijn innovatieve aanpak en de vele verschillende drones die de ondernemer gebruikt. "De drones zijn uitgerust met verschillende camera's en sensoren. Ik kan bijvoorbeeld de bedreigingen gebruiken om de temperatuur of het plantensap van de aardappelen te meten en zo de ziekteparameters te evalueren", zegt Van den Borne. Sinds kort is het zelfs officieel geregistreerd als een luchthaven voor drones met een eigen landingsveld.

Ideeën presenteren

Na de lunch gingen de studenten in een workshop met elkaar aan de slag. Ursula: “Ze bedachten ideeën over de toekomst van het bedrijf van Jacob van den Borne en presenteerden deze ideeën aan elkaar. HAS-studenten van verschillende opleidingen studeren de komende maanden af binnen projecten van het HAS onderzoeksprogramma Skills Lab Natuurlijk Boeren gericht op de Kempen en zij bedachten een concept over hoe Jacob met behulp van data levende natuur binnen zijn bedrijfsvoering kan inzetten.”

Afstudeeronderzoek

Ze geeft enkele voorbeelden. “Eén groep studenten bedacht bijvoorbeeld hoe Jacob insecten kan detecteren. Insecten zijn een goede indicator voor de kwaliteit van de grond waar Jacob tot nu toe nog geen gebruik van maakt. Een andere groep bedacht hoe Jacob varkens gericht onkruidwortels kan laten verwijderen, zodat hij dit werk zelf niet hoeft te doen. Volop nieuwe ideeën dus. Tot slot bedachten de studenten ook hoe zij de kennis van Van den Borne in kunnen zetten binnen hun eigen afstudeeronderzoek over Natuurlijk Boeren in de Kempen.”