1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Minor Biobased Economy sluit af met eindevent in Suikerlab Bergen op Zoom

Minor Biobased Economy sluit af met eindevent in Suikerlab Bergen op Zoom

Met de afsluiting van de minor Biobased Economy op 9 november organiseerde HAS Hogeschool voor het eerst een onderwijsevenement in het Suikerlab in Bergen op Zoom. Omdat verschillende bedrijven en organisaties via opdrachten, gastlessen en interviews betrokken waren bij de minor, nodigde de HAS ze allemaal uit om te komen luisteren naar de eindpresentaties.

Broedplaats

Het Suikerlab is daarvoor een perfecte locatie: het pand is recent in handen gekomen van de gemeente Bergen op Zoom. De gemeente ziet deze plek als een toekomstige broedplaats voor agrofood. Hier moeten innovaties plaats gaan vinden door verdere samenwerkingen tussen het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en organisaties.

30 studenten van 7 opleidingen

De HAS-minor Biobased Economy richtte zich inhoudelijk op het vervangen van fossiele grondstoffen door plantaardige grondstoffen en dan met een focus op de agrofoodsector. Ook de ambitie van de sector om klimaatneutraal te produceren kwam in de opdrachten terug. 30 studenten volgden de minor: 29 HAS-studenten van 7 opleidingen en 1 student van Aeres. Een van de belangrijkste doelen van de minor – multidisciplinair werken – werd daarmee ruimschoots gehaald.

Uit de comfortzone

“De bedoeling van een minor in jaar 3 is studenten uit hun comfortzone te halen”, vertelt Rob Bakker, docent bij HAS Hogeschool en een van de trekkers van de minor. “Ze werkten in 6 teams en in ieder team waren verschillende opleidingen vertegenwoordigd. Daar leren de studenten veel van: ze leren niet alleen samenwerken, maar ook elkaars expertise op de juiste manier in te zetten. Het gaat bij de minor vooral om het proces.”

Elkaar helpen

Rob geeft een voorbeeld: “Voor veel studenten Milieukunde was het de eerste keer dat ze een business case maakten. Voor studenten Bedrijfskunde & agri-foodbusiness is dit gesneden koek. Andersom: studenten Milieukunde hebben veel ervaring met experimenten in een laboratorium. Studenten Bedrijfskunde & agri-foodbusiness weer niet. Zo konden ze elkaar helpen.” Omdat ook studenten van de Engelstalige opleiding Horticulture & Business Management deelnamen, was de voertaal Engels. En ook dat was een extra uitdaging.

Regio Zuidwestelijke Delta

Een deel van de opdrachten waar de studenten aan werkten, richtten zich specifiek op de regio Zuidwestelijke Delta. “In deze regio vinden binnen de agrofood interessante ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van onderzoek als in het bedrijfsleven. Bovendien worden deze ontwikkelingen actief gestimuleerd door de overheid. Veel mogelijkheden voor actuele real-life vraagstukken dus.”

Insectenmest

Zo was er een opdracht van Protix, een bedrijf dat zich bezighoudt met het kweken en verwerken van insecten als alternatieve eiwitbron. Zij hebben recent een nieuwe fabriek geopend in Bergen op Zoom. Studenten onderzochten de mogelijkheden om van insectenmest producten of energie te maken. Daarvoor deden ze experimenten in de milieuhal van HAS Hogeschool in Den Bosch.

Stadskantoor

Ook de gemeente Bergen op Zoom zelf had een opdracht ingebracht en studenten bekeken in die opdracht of het mogelijk is het stadskantoor meer biobased te maken, onder meer op het gebied  van inrichting en afvalverwerking.

Elkaar ontmoeten

De reacties van de aanwezigen tijdens het afsluitende evenement waren overwegend positief. Rob: “Ze waren vooral verrast over wat studenten in korte tijd bedenken en voor elkaar krijgen. De minor is een laagdrempelige manier voor bedrijven uit de regio om de HAS te leren kennen. En het eindevent was een natuurlijk moment om elkaar ook daadwerkelijk te ontmoeten. Nu waren we alleen in het begin en aan het einde daadwerkelijk in de regio aanwezig. Volgend jaar willen we meer onderdelen in de regio plannen.”