1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Minister Carola Schouten opent het studiejaar 2019-2020 bij HAS Hogeschool

Minister Carola Schouten opent het studiejaar 2019-2020 bij HAS Hogeschool

Minister Schouten: “Ik roep alle studenten op ambassadeur te worden van de kringlooplandbouw.”

Minister Carola Schouten was afgelopen maandag aanwezig bij HAS Hogeschool in Den Bosch om het studiejaar 2019-2020 officieel te openen. Aan de hand van het thema Verwondering riep ze alle studenten op ambassadeur te worden van de kringlooplandbouw. “Diep oude kennis op”, zei ze. “Bedenk nieuwe methoden. Ga het gesprek aan met de samenleving. Schets de dilemma's. Experimenteer, en durf af en toe te mislukken. Dat is heel moeilijk, maar ook heel leerzaam. Zo vormen jullie de toekomst voor de sector.” Naast veel studenten en medewerkers waren ook onder meer de burgemeesters Jack Mikkers en Kees van Rooij, en gedeputeerde Annemarie Spierings aanwezig.

Tovenaars en ​​profeten

Eerst was het woord aan onze collegevoorzitter Dick Pouwels. Hij nam ons mee in zijn visie op de toekomst van de sector. "Het moet anders”, zei hij. “Het is zonneklaar dat we in een transitie zitten en anders moeten omgaan met onze voedselproductie en onze leefomgeving. En als het anders moet, waar begin je dan? Naar mijn idee bij ‘verwondering’.” Meer verwondering in de samenleving. Hij sprak over tovenaars en profeten. (Charles Mann) Profeten zien oplossingen voor toekomstige voedselvoorziening en leefomgeving in minder dit en minder dat, de tovenaar zoekt het in technologische vindingen. Beide zijn nodig maar ze begrijpen elkaar onvoldoende.

Groen hart

“Jullie en ik hebben iets gemeen”, zei Carola Schouten daarna in haar speech tegen alle aanwezigen. “We hebben hart voor het groene onderwijs. We houden ons bezig met zaken die de basis van het leven vormen: voedsel, leefomgeving. En dat is iets wat ons allemaal aangaat. De afgelopen decennia stonden vooral in het teken van efficiënter voedsel produceren. Daardoor zijn de schappen vol en hebben wij toegang tot een enorme hoeveelheid producten. Dat heeft echter ook een keerzijde: de druk op het milieu is te hoog geworden en er zijn veel maatschappelijke discussies over bijvoorbeeld dierenwelzijn en gewasbescherming. En dus moeten we dingen anders gaan doen.”

Kennis is onmisbaar

Ze gaf vervolgens haar visie op de kringlooplandbouw. “Het is een principe zo oud als de natuur zelf. De natuur is de oerkringloop en een eeuwenoude voedselmachine. De mens werd boer toen hij zijn draai vond in deze doorgaande rondgang en daar de vruchten van plukte. Toch betekent kringlooplandbouw niet dat we de klok terug moeten zetten. Want de toepassingen van kringlooplandbouw zijn vaak ultramodern en hoog technologisch. Kringlooplandbouw gaat over natuurlijke evenwichten. Als we die herstellen, zullen we dus ook de uitstoot van emissies weten terug te dringen. Dat kan boeren weer perspectief geven als er ook een goed verdienmodel tegenover staat. We hebben de praktijkgerichte, maatschappelijk relevante kennis van HAS-studenten keihard nodig voor de omslag die we de komende jaren willen maken in onze landbouw, onze natuur en ons voedsel.”

Open blik

Tot slot sprak ze de studenten rechtstreeks aan: “Jullie moeten nadenken wat jullie positie in dit geheel is en hoe jullie naar de toekomst kijken. Zien je er nog toekomst in? En blijf je dan hetzelfde doen als je al deed of sla je nieuwe paden in? Vorm je visie en denk na over alternatieven, over oplossingen. Jullie volgen je groene hart en daarvoor verdienen jullie respect, van mij en van de samenleving. Ik wil jullie meegeven je niet van die samenleving af te keren. Treed ze met een open blik tegemoet en draag je drijfveren uit.”

En bekijk hier de aftermovie: