1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Mini-Symposia over 3D food printing in het Suikerlab in Bergen op Zoom

Mini-Symposia over 3D food printing in het Suikerlab in Bergen op Zoom

Het printen van voedsel met een 3D-printer staat nog in de kinderschoenen. Op dit moment zijn het vooral culinaire toepassingen. Wereldwijd zijn echter ondernemers, zorginstellingen en kenniscentra bezig om de kansen van deze andere manier van voedselbereiding te ontdekken. Met dit initiatief willen alle partijen een bijdrage leveren aan deze kansrijke ontwikkeling.

Uitdagingen op het gebied van voedsel

Het doel van dit gezamenlijke initiatief is om met respect voor ieders (economische) uitgangspunten en ambities, vervolgstappen te formuleren voor op de uitdagingen van vandaag en morgen op het vlak van voedsel. Hierbij gaat het o.a. om toepassingen voor voedselbereiding en -toediening op basis van persoonlijke profielen en specifieke doelgroepen en/of situaties. De techniek van 3D-printing maakt oplossingen mogelijk die nu nog niet of onvoldoende worden benut en kan een bijdrage leveren aan de gezondheid en welbevinden van de gebruikers.

Suikerlab op de kaart zetten

Om op deze ontwikkeling aandacht te vestigen hielden partners van het Suikerlab – waaronder HAS Hogeschool - in Bergen op Zoom op 1 februari 3 mini-symposia over 3D-Food printing, packaging en eiwitanalyse. Het was meteen een mooi moment om het Suikerlab als Plantbased Agrofood Broedplaats en de subsidiemogelijkheden in het kader van de zogenaamde regiodeal op de kaart te zetten.

Lector Antien Zuidberg van het lectoraat Design Methoden in Food ging tijdens de bijeenkomst in op 3D food printing.

Onverwachte vondsten

De bijeenkomst had als thema 'serendipiteit', wat zoveel betekent als 'een onverwachte vondst'. Want op het gebied van 3D printing, packaging en eiwitanalyses kan het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken nog wel eens leiden tot iets heel anders, onverwachte vondsten dus. Het is nog behoorlijk onontgonnen gebied, waarin HAS Hogeschool graag in de regio Zuidwestelijke Delta mee pioniert. Een voorbeeld dat op de bijeenkomst aan de orde kwam, was op het gebied van eiwitanalyses: het lectoraat Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig (INVIS) van Olga Haenen werkt daarin nauw samen met nieuwe bedrijven in de Zuidwestelijke Delta, zoals het vorig jaar in Bergen op Zoom neergestreken Protix Biosystems.