1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Marktveldanalyse food en milieu helpt HAS green academy haar activiteiten vormgeven

Marktveldanalyse food en milieu helpt HAS green academy haar activiteiten vormgeven

In de tweede helft van 2020 heeft HAS green academy een uitgebreide marktveldanalyse uitgevoerd in de food- en milieusector. In die analyse zijn, naast een desk- en fieldresearch, 28 diepte-interviews gehouden met toonaangevende professionals in food of milieu. Hun inzichten vanuit marketing, sales, kwaliteit, productie, processing, logistiek, wet- en regelgeving helpen de HAS met de vormgeving van haar onderwijs, onderzoek en cursussen voor professionals.

Publicatiedatum
23-11-2022

Eiwittransitie

Aan de geïnterviewden werd onder andere gevraagd of er binnen hun bedrijf gewerkt werd aan het verbeteren van de productsamenstelling. “Vanuit duurzaamheidsperspectief zien we dat veel bedrijven bezig met de rol van eiwit in voeding. Een belangrijke trend is de transitie van dierlijk naar plantaardig eiwit.'' “Inspelend op die trend ontwikkelden HAS-docente Voedingsmiddelentechnologie Ingeborg Haagsma-Boels en adviseur/docente bij de opleiding Voedingsmiddelentechnologie Gerlinde van Santen in samenwerking met lector Eiwittransitie in Voeding Renske Janssen de workshop ‘Plantaardige Eiwitten’. Een hele praktische workshop die ingaat op de eigenschappen van plantaardige eiwitten en hun effecten op geproduceerde voedingsmiddelen, waaronder smaak, textuur en houdbaarheid.”

Suiker- en zoutreductie

“Vanuit gezondheidsperspectief zien we een andere trend in het aanpassen van productsamenstelling, namelijk de reductie van suiker en zout. Inspelend op die trend ontwikkelden wij begin 2019 de workshop Suiker- en Zoutverlaging, die inmiddels al vijf keer gegeven is. Cursisten leren welke gevolgen het aanpassen van de receptuur heeft op de kwaliteit, smaak en houdbaarheid van een product. De kennis wordt direct toegepast op de producten waar zij aan werken. Het mooie van deze workshop is dat we de trend direct vertalen naar de situatie in het bedrijf van de cursist.”

Data en Data Science

Op technologisch gebied geven veel geïnterviewden aan bezig te zijn met (big) data en data science. Ontwikkelingen als blockchain en AI worden op de voet gevolgd. “Op dit gebied blijkt er een enorme gap te zijn tussen data science, ICT en productie.Big data en de uitwisseling van gegevens tussen verschillende schakels in de keten móeten volgens de geïnterviewden terugkomen in het onderwijs.” Ook hier wordt aan gewerkt op de HAS vanuit de samenwerking met o.a. Avans Hogeschool en de Jheronimus Academy of Data Science. Project DataLab AgriFood biedt vanaf maart dit jaar een serie Masterclasses Data Science in Agrifood aan. De laagdrempelige, praktische masterclasses waarin basiskennis over data science wordt gecombineerd met inspirerende cases uit de agrofoodsector, kunnen zowel door professionals als studenten gevolgd worden.

Blijven ontwikkelen

Wordt er bij de HAS dan ook gewerkt aan de verbetering van het aanbod, als het om (bedrijfs)opleidingen gaat? “Kennis ontwikkelen voor én met het werkveld, met een scherp oog voor trends en ontwikkelingen, dat is waar HAS green academy sterk in is. Uit de antwoorden van de geïnterviewden blijkt dat dat ook precies is waar de sector behoefte aan heeft. Dus naast de genoemde cursussen kunnen studenten en professionals uit het werkveld het komende jaar nog meer van ons tegemoet zien."

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken