1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Leren en ontwikkelen naar natuurinclusief boeren

Zoals gezien in de Nieuwe Oogst: 'Leren en ontwikkelen naar natuurinclusief boeren'

Theo van Heeswijk en zoon Niels in Eerde mogen zich sinds kort natuurinclusieve melkveehouders noemen. Vader en zoon gingen bij HAS green academy samen de schoolbanken in om meer te leren over natuurinclusieve bedrijfsvoering. Zoon Niels deed dit naast zijn hbo-opleiding Veehouderij die hij ook bij HAS green academy volgt. In de Nieuwe Oogst verscheen onlangs het verhaal over hun ervaring.

Theo en Niels van Heeswijk

De Brabantse melkveehouders volgden een succesvol traject naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Hun plan voor natuurinclusief boeren is nu door de provincie goedgekeurd.

Een plan dat past binnen de omgeving

Theo en Niels van Heeswijk hebben 110 koeien op 29 hectare grasland, verbouwen hun eigen mais en voederbieten en hebben zo’n 24 hectare natuurterrein. Hierin maken ze stappen naar een gesloten en natuurinclusieve bedrijfsvoering. Op deze manier zijn ze onder andere minder afhankelijk van de schommelende voerprijzen. ‘We zijn met de toekomst van het bedrijf bezig en je weet dat het anders moet. Daarom zijn we hiermee aan de slag gegaan’, geeft Niels van Heeswijk aan. In plaats van te demonstreren, houden de ondernemers zich dan ook liever bezig met het zoeken naar oplossingen binnen hun eigen omgeving. Die vonden ze door met een adviseur te praten over onmisbaar worden in die omgeving.

‘We zijn met de toekomst van het bedrijf bezig en je weet dat het anders moet. Daarom zijn we hiermee aan de slag gegaan’.

Keuze was snel gemaakt

Het melkveebedrijf ligt tussen twee natuurgebieden in en van de zestig boeren die het dorp ooit kende, zijn er nu nog maar drie over. Samen met de adviseur bepaalden de veehouders de richting naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering en ze volgden via HAS green academy een opleiding. De keuze voor de HAS
was snel gemaakt; Van Heeswijk doet er sinds vorig jaar met veel plezier de hbo-opleiding Veehouderij.

Anders leren denken

Tijdens de bedrijfsopleiding Natuurinclusieve bedrijfsvoering kregen de melkveehouders nieuwe ideeën van collega’s en leerden ze ook wat hen niet aanspreekt. Ze goten dit in een plan dat ze presenteerden aan de provincie. Theo van Heeswijk: ‘We vonden de opleiding in het begin soms wat zweverig, omdat je praat over zelfkennis en de omgeving bekijken vanuit een natuurbril, maar je leert anders denken.’

Samen doelen bereiken

Samen met de bezoeken van gastsprekers uit onder meer een zorginstelling, Rabobank en Staatsbosbeheer, zijn de ondernemers op het idee gekomen een ruimte op het bedrijf om te toveren tot zorgbedrijf. Van Heeswijk: ‘Het waterschap en de gemeente denken ook mee
over hoe we onze doelen samen kunnen bereiken. Hoe je die gesprekken aangaat, is ook iets wat we tijdens de cursus hebben geleerd.’

 

bron: Nieuwe Oogst

Duurzame landbouw

Naast de cursus Natuurinclusieve bedrijfsvoering, bieden we bij HAS green academy ook andere cursussen op het gebied van natuurinclusief ondernemen voor agrarisch ondernemers en agrarisch adviseurs. Deze cursussen zijn onderdeel van het scholingsaanbod Duurzame landbouw dat HAS green academy samen met andere groene hogescholen (Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy ontwikkelde.

Voor dit programma kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze subisidieregeling was eerder bekend onder de naam Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Door een GLB-kennisvoucher aan te vragen, kunnen zij een cursus volgen tegen een gereduceerd tarief of zelfs kostenloos.

Scholingsaanbod Duurzame landbouw

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie
  • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken