1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Lector Antien Zuidberg houdt inaugurele rede over design thinking in het onderwijs

Lector Antien Zuidberg houdt inaugurele rede over design thinking in het onderwijs

Lector Antien Zuidberg van het lectoraat Design Methoden in Food hield dinsdag 4 juni op HAS Hogeschool in Den Bosch haar inaugurele rede met als thema design thinking. De titel van de rede was dan ook heel toepasselijk ‘What U Design = How U Design’.

Het gekozen ontwerpproces is volgens Antien erg belangrijk voor de kwaliteit van het eindresultaat en dus ook voor het (markt)succes. “Bij design thinking duik je in de wereld van de consument en onderzoek je waar deze consument tegenaan loopt. Vervolgens bedenk je hier de best mogelijke oplossing voor. Deze oplossing kan worden ontworpen op conceptniveau, op service- of bedrijfsniveau of zelfs op systeemniveau.”

Visiting professor bij Harper

Bijzondere gast tijdens de feestelijke bijeenkomst was David Llewellyn, vice-chancellor van Harper Adams University of Applied Sciences uit Groot-Brittannië. HAS Hogeschool heeft met Harper een strategische partnerovereenkomst en de 2 instellingen werken sinds enkele jaren nauw samen. Beide scholen hebben 2 visiting professors aangesteld die elkaars instelling bezoeken, gastlessen geven en projecten aanjagen. Antien is er hier één van. “Als gasthoogleraar heb ik de rol om actief in te zetten op de interactie tussen studenten en docenten en het starten van nieuwe gezamenlijke onderzoeksprogramma's tussen beiden.” David had de eer om Antien samen met collegevoorzitter Dick Pouwels aan te kondigen.

Tools ontwerpen

Antien sprak tijdens haar rede uitgebreid over haar missie om design thinking binnen HAS Hogeschool te verspreiden en over het ontwerpen van eenvoudige, elegante tools voor studenten en bedrijven met als doel het ontwerpproces eenvoudiger te kunnen doorlopen. Als voorbeeld liet Antien haar eigenlijk ontwikkelingsproces als lector zien met behulp van een sprookjesachtige animatie.

Ontwerpmodel transitie

Ook toonde Antien aan dat het door de opleiding Food Innovation ontwikkelde Food Innovation-model het best kan worden gebruikt voor incrementele innovaties (kleine innovatiestappen, bijvoorbeeld een andere verpakking of een nieuw merk). Omdat ze merkt dat er grote behoefte is aan een ontwerpmodel rondom transitie en veranderende denkpatronen, wil ze onderzoeken of een tweede innovatiemodel haalbaar en wenselijk is. Dit model, met werktitel Design 4 Change, legt de nadruk op ontwerpen voor gezonde en duurzame voedingsconcepten en -systemen. Het ontwikkelen van dit model doet ze samen met het lectoraatsteam, studenten en andere lectoraten van de HAS.

Afstudeerprojecten

Tijdens de inaugurele rede werd speciale aandacht besteed aan afstudeerprojecten die studenten binnen het lectoraatsprogramma uitvoeren. Eén daarvan was Hidde Jolink, 2e jaars student bij de opleiding Dier- en veehouderij. Hij legde uit dat de agrarische sector creativiteit nodig heeft om toekomstbestendig te blijven en dat design thinking daarbij van groot belang kan zijn. Daarna volgde een groep studenten die bezig zijn met de ontwikkeling van een eenvoudige tool die HAS-startups kan ondersteunen bij hun marktsucces.

Innovation Pathfinder

Een derde groep studenten presenteerde de groente-innovatiescan die het gezondheidseffect van innovatieve plantaardige producten kan meten. Zij onderzochten met behulp van de scan onder meer het gebruik van verleiding in groente-innovaties. De vierde groep studenten toonde hun inspanningen om een businesscase te maken voor 3D-voedselprinten in de gezondheidszorg, voor ouderen met kauw- en slikproblemen. Concluderend presenteerde Antien een prototype van de Innovation Pathfinder die de studenten helpt bij het plannen en begeleiden van de stappen die ze moeten nemen tijdens hun project.

Buitengewoon blij

Na afloop van de rede gaf Antien aan buitengewoon blij te zijn om te kunnen laten zien welke kennis en tools tot nu toe zijn ontwikkeld met docenten en studenten. “Ik hoop zoveel mogelijk HAS’ers te infecteren met ontwerpmethoden en nodig iedereen uit die meer wil weten met mij contact te zoeken.”