1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Kennispact HO Brabant

HAS green academy ondertekent Kennispact HO Brabant

Om de toekomstige economische groei in Brabant te versterken en ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is om deze groei te faciliteren, slaan de provincie Noord-Brabant en de Brabantse universiteiten en hogescholen de handen ineen. Zij ondertekenden op 2 september het Kennispact HO Brabant. Collegevoorzitter Reggy van der Wielen deed dit namens HAS green academy.

Kennispact HO Brabant

Het kennispact versterkt de samenwerking van de universiteiten, hogescholen en provincie versterken rondom de maatschappelijke opgaven waar Brabant mee te maken heeft: opgaven zoals de energietransitie, gezonder ouder te worden of het ontwikkelen van duurzamere voedselketens. Hier vindt veel onderzoek op plaats bij Brabantse hoger onderwijsinstellingen, maar het is belangrijk dat onder andere het innovatief mkb meer gebruik kan maken van deze kennis.

Nauw samenwerken

Het doel is om kennis nog meer dan voorheen voor Brabant te laten werken. Zo willen de universiteiten en hogescholen nog nauwer samenwerken met instellingen en bedrijven, zodat opleidingen en bijscholing nauwer aansluiten bij hedendaagse innovaties en behoeftes vanuit de arbeidsmarkt. Talent wordt daardoor beter ingezet voor het bedenken van de oplossingen voor maatschappelijke opgaven en kunnen ze dat in Brabant blijven doen.

Aanbod lesmodules

Ook gaan de hoger onderwijsinstellingen lesmodules aanbieden waarmee mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Veranderingen vragen om nieuwe vaardigheden, werknemers moeten zich dus blijven ontwikkelen. De modules worden onder andere aangeboden via de hoger onderwijsinstellingen zelf en Brabant Leert, het provinciebrede platform dat tijdens de coronacrisis is opgericht om bij- en omscholing makkelijker te maken. Eerder is dezelfde afspraak gemaakt met de Brabantse mbo-instellingen.

Het doel is om kennis nog meer dan voorheen voor Brabant te laten werken

Startupklimaat verstevigen

Daarnaast gaan de universiteiten en hogescholen aan de slag om ondernemerschap en het startupklimaat te verstevigen. Startups ontstaan vaak vanuit innovatieve idee├źn om problemen op te lossen. 65% van de startups in Brabant vestigt zich daarom ook in de buurt van de hoger onderwijsinstellingen.

Om de kans van slagen van deze startups te verbeteren gaan de provincie en kennisinstellingen ondernemerschap verder stimuleren en onderzoeken hoe startups en ondernemers succesvoller kunnen worden. Dit moet vervolgens in de praktijk worden gebracht. Uiteindelijk kan dit leiden tot een gezamenlijk kenniscentrum over ondernemerschap.

8 miljoen euro beschikbaar

Het kennispact is ondertekend door Avans hogeschool, HAS green academy, Fontys hogescholen, Breda University of Applied Sciences, Design Academy Eindhoven, Tilburg University, Eindhoven University of Technology en de provincie Noord-Brabant. De provincie stelt 8 miljoen euro beschikbaar om het kennispact te ondersteunen.

Bekijk het Kennispact HO

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 8: Eerlijk werk en economische groei
  • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken