1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Keniaans project om aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren

Keniaans project om aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren

Volgens de Dean van Meru University of science and technology (MUST) Professor Romanus, zijn de gevolgen van klimaatverandering zeer zichtbaar in Kenia. Daarom laat hij iedere bezoeker aan zijn instituut een boom planten. Ook HAS Hogeschool heeft daar nu een boom staan, geplant door Marjo Baeten.

HAS Hogeschool is een van de Nederlandse onderwijsinstellingen die bij het Keniaanse project ‘Enhancing Partnerships for Industry-led Vocational training and education (ePIVOT) in the horticulture value chains of Kenya’ betrokken is. Het doel van dit project dat tot eind 2021 loopt en gesubsidieerd wordt vanuit het Orange Knowledge Program van de overheid is het versterken van onderwijs en training in middelbaar en hogere onderwijs en praktijkscholen zodat er een betere aansluiting ontstaat tussen onderwijs en werkveld. “Het is een noodzakelijke ontwikkeling om de gevolgen van klimaatverandering die veel impact op het land gaat hebben de komende jaren mede het hoofd te bieden”, vertelt docente Marjo Baeten die het project vanuit de HAS trekt. “Als je kijkt naar de Sustainable Development Goals van de VN draagt het project vooral bij aan Food & Nutrition Security (SDG2) en Water (SDG6).”

Kennis over onderwijssysteem

Ze vervolgt: “Vanuit de HAS richten we ons vooral op het samen ontwikkelen van een nieuw curriculum op de onderwijsinstellingen. Daarnaast gaan we samen met de Keniaanse partners op zoek naar manieren om de arbeidsmarktontwikkelingen goed in kaart te brengen en samen met het werkveld nieuwe curricula te ontwikkelen. Dat systeem gaat uit van de behoeftes van de arbeidsmarkt en speelt daarop in. Het werkveld wordt nauw betrokken bij het onderwijs. Bij de Keniaanse scholen is dit nog helemaal niet het geval. We ondersteunen hen om die omslag te maken. Hierdoor kunnen zij betere opgeleide arbeidskrachten afleveren.”

Volop in ontwikkeling

En dat laatste is hoognodig. Marjo: “Niet alleen is Kenia als land volop in ontwikkeling, maar staat ze ook voor de nodige uitdagingen als gevolg van klimaatverandering. Denk aan droogte aan de ene kant en overstromingen aan de andere kant. De lokale agrarische sector moet een manier vinden om daarmee om te gaan. Ze zijn er al druk mee bezig maar de roep om goed opgeleide professionals met de juiste kennis en ervaring is groot.” Behalve hulp bij curricula ontwikkeling gaan we ook samen met de andere partners vooral veel ervaringen uitwisselen. Ook wij kunnen veel van hun leren.”

Soepele missie

Aan het begin van dit studiejaar gingen de partners in het project op een eerste missie naar Kenia om het programma verder uit te werken. Marjo was erbij. “Zulke missies verlopen niet altijd vlekkeloos”, vertelt ze. “Zeker als je met een groot aantal partners moet samenwerken, is het soms lastig concrete resultaten te boeken. Maar in dit geval konden we elkaar allemaal heel snel vinden. De verschillende expertises haakten als vanzelf in elkaar.” Naast 4 Nederlandse groene hogeronderwijsinstellingen waren ook de overheid, voorlichtingspartijen en industrie vertegenwoordigd. “Het programma was natuurlijk van tevoren al globaal bedacht, maar we hebben ter plekke nog best veel aanpassingen gedaan om het beter te laten aansluiten bij de lokale omstandigheden.”

Van elkaar leren

De inzet van het project is dat de Keniaanse partners aan de slag gaan en zelf ondersteuning vragen waar nodig. “Voor de HAS komt het er op neer dat er tot het einde van het project 2 keer docenten naar Kenia gaan. De rest van de ondersteuning gebeurt via de digitale weg, bijvoorbeeld Skype en samenwerkingssites.” Wat Marjo mooi vindt aan het project is de wisselwerking tussen de partijen. “De Kenianen leren niet alleen van ons, maar wij ook van hen: bijvoorbeeld hoe zij met hele basale oplossingen het gebruik van water flink kunnen reduceren.. En die kennis en ervaring breng ik weer terug het HAS-onderwijs in.”

Partners

Meru University of Science and Technology (MUST)
Kenyan School of Agriculture
Wageningen Centre for Development Innovation of Wageningen University & Research (WCDI)
Hogeschool Van Hall Larenstein
Aeres Hogeschool
MoAF&I
Horticultural Crops Directory (HCD)

HAS International Projects

Internationale projecten worden binnen HAS Hogeschool via een centraal coördinatiepunt opgepakt: HAS International Projects (HIP). Een uitgebreid internationaal projectenportfolio biedt kansen voor studenten, medewerkers en nieuwe impulsen voor (internationale) samenwerking. Lees hier meer over hoe HAS Hogeschool werkt aan internationalisering