1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Kansen voor een duurzamere keten: de Nieuwe cursus CSRD

Kansen voor een duurzamere keten: de nieuwe cursus CSRD

In maart start de nieuwe cursus Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan HAS green academy. Deze cursus is ontwikkeld voor inkoop-, sales-, supply chain, marketing-, en kwaliteitsmanagers binnen de food en agro sector, die aan de slag willen (of moeten) met verduurzaming of het rapporteren over duurzaamheid binnen hun werk. Ben je bijvoorbeeld benieuwd hoe je een dergelijke rapportage interpreteert of opzet? Dan is deze cursus wat voor jou!

man met doos appels

Je krijgt een overzicht van de invloed, relevantie én kansen van CSRD, of je nu binnen een groot of klein bedrijf werkt. Inschrijven voor deze cursus is vanaf nu mogelijk.

Publicatiedatum
13-12-2023
laptop en duurzaamheidsiconen

Alle aspecten van CSRD

Due dilligence verplichtingen, ketentransparantie en duurzaamheid blijven zich almaar ontwikkelen, ook in de food en agro sector. Vanuit de CSRD wordt rapporteren over duurzaamheid per 2025 een verplichting voor grote bedrijven. Maar ook kleine bedrijven zullen in contact komen met deze nieuwe werkwijze, bijvoorbeeld wanneer partners of toeleveranciers hier vragen over krijgen. In de cursus CSRD leer jij wat dit voor jouw bedrijf betekent, hoe je ermee omgaat, en welke kansen er liggen.

Maarten van Oosterhout, docent International Food & Agribusiness en expert op het gebied van duurzaamheid en transitie, zal de cursus begeleiden. Hierbij ligt de focus allereerst op het creëren van overzicht. ‘In de cursus halen we alle aspecten van de CSRD aan, waar het vandaan komt, hoe het op specifieke bedrijven aansluit, welke kansen er liggen en welke data relevant is, met vervolgens de vertaalslag naar concrete doelen voor jouw bedrijf.’ Met deze doelen in het vizier, zal in de cursus ook zo veel mogelijk gewerkt worden met casussen van de cursisten. ‘Waar mogelijk werk ik graag met voorbeelden uit de zaal zelf, zodat we de opgedane kennis actief toe kunnen spitsen op echte situaties. Ik wil dat de cursisten nadenken over de invloed op hun bedrijf en vanuit hun bedrijf.’

'Het is niet langer alleen nog maar aan de koplopers, iedereen krijgt te maken met de CSRD.’
Ir. Maarten van Oosterhout
Docent Sustainability Transitions - International Food and Agribusiness

Volgens Maarten is de cursus voor iedereen relevant: ‘Het is niet langer alleen nog maar aan de koplopers, iedereen krijgt te maken met de CSRD. Er zijn veel partijen die producten leveren aan grote bedrijven, en ook zij moeten zichzelf daarin kunnen verantwoorden. In deze cursus wil ik graag scherp in beeld krijgen wat relevant is voor wie, zodat je zelf je aanpak kunt bepalen.’

Orde scheppen in de data

Volgens Maarten zal de cursus voornamelijk bijdragen aan het scheppen van orde in de grote hoeveelheid data. ‘Het is soms lastig om te weten wat wel en niet belangrijk is, dus ik wil een beeld creëren van wat de rapportage vraagt, hoe hij opgezet is en wat andere bedrijven van leveranciers aan jou kunnen gaan vragen in het kader van duurzaamheid. Zo nemen we ook het werken met LCA mee in de cursus, omdat dit in de rapportage wordt gevraagd. Vervolgens laat ik zien hoe deze data gebruikt kunnen worden in concrete doelen en hoe CSRD zo kansen biedt met betrekking tot marktpositie en in de strategische besluitvorming.’

‘De HAS is als kenniscentrum in staat om de grote hoeveelheid informatie over CSRD toe te spitsen op de food en agro sector.’
Ir. Maarten van Oosterhout
Docent Sustainability Transitions - International Food and Agribusiness

In het bieden van zijn begeleiding door de grote hoeveelheid data, wordt Maarten bijgestaan door experts uit verschillende vakgebieden. ‘Ik ga het natuurlijk ook niet alleen doen, ik word geadviseerd door mijn HAS collega’s uit andere vakgebieden, zoals bedrijfskunde en milieukunde, zodat we cursisten een volledig beeld van zowel de risico’s als de kansen kunnen bieden. De HAS is als kenniscentrum in staat om de grote hoeveelheid informatie over CSRD toe te spitsen op de food en agro sector, en dat maakt deze cursus zo uniek.’

Meer over deze nieuwe cursus leer je op de cursuspagina.

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie