1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Kan natuurinclusieve landbouw van Nederland weer een GIDS-land maken? - Deel 4 blogserie

Kan natuurinclusieve landbouw van Nederland weer een GIDS-land maken? - Deel 4 blogserie

Kan Nederland GIDS-land worden met natuurinclusieve landbouw, waarbij een goed verdienmodel voor de boer centraal staat? That’s the question! De vierde blogpost is van Dr. Martin Scholten.

HAS winkelwagen

Natuurinclusieve landbouw. Iedereen heeft er de mond van vol. Maar wat is het eigenlijk? En hoe belangrijk is natuurinclusieve landbouw in relatie tot het grote VN-doel om in 2030 een klimaat neutrale landbouw te realiseren? Is het haalbaar, schaalbaar en betaalbaar? Welk proces gaat daarbij helpen? Hoever ligt natuurinclusieve landbouw eigenlijk af van de gangbare landbouw? Gaat de nieuwe Farm2Fork strategie van de EU – een strategie waarin Europa in 2030 25 % biologische landbouw moet realiseren – een impuls geven aan natuurinclusieve landbouw in Nederland? In 2030, dat is over 8 jaar, pakweg 3.000 dagen!

Meer vragen dan antwoorden. 4 (oud)-lectoren van HAS Hogeschool, 1 professor van Wageningen University en 1 HAS-alumnus (winnaar HAS Foodmanship award en lid Food100) gaan op zoek naar opiniërende antwoorden in een serie van 6 artikelen. Daan Groot, Erwin van Woudenberg, Harry van Delft, Roger Engelberts, Ruben Burger en Martin Scholten gaan de challenge aan en kijken ieder vanuit hun eigen perspectief naar het vraagstuk.

Nabuurschap in Nederland: natuur en landbouw in een nieuw perspectief – Door Martin Scholten

In de eerste blog van deze blogserie beschrijft Erwin van Woudenberg vijf redenen waarom natuurinclusieve landbouw binnen ons huidige systeem geen kans van slagen heeft. Natuurinclusieve landbouw zorgt voor een toekomstbestendigere aarde, maar de ecosysteemdiensten die hieraan bijdragen worden in de vrije markt niet gewaardeerd. In deze blog omschrijft Martin Scholten, strategisch adviseur inzake de landbouwtransitie, hoe natuurinclusieve landbouw perspectief biedt voor een verdienstelijke toekomst van de Nederlandse landbouw in Nederland. Met name voor de landbouw nabij natuurgebieden en in waardevolle boerenlandschappen.

Alle landbouw is in wezen ‘natuurinclusief’. Natuur en landbouw hebben dezelfde basis, namelijk biologie. Dit zijn geen twee werelden die we moeten scheiden. Ze zijn beiden onlosmakelijk onderdeel van de biosfeer waarin ook wij leven. We moeten daarin juist de synergie zoeken. Met respect voor de integriteit en kwaliteit van onze leefomgeving, de biosfeer.

Het vertrekpunt voor integraal duurzaam beheer van de biosfeer moet het (eco)logisch denken zijn. Verwevenheid van natuur en landbouw in onze leefomgeving, waarbij in de landbouw wordt gestuurd op een bij de omgeving passende efficiënte voedselproductie. Hiermee kan de landbouw een waardevolle bijdrage leveren aan de vele opgaven in ons druk bewoonde, ambitieuze landje: als producent van gezond en goed voedsel met landgebruik dat bijdraagt aan een veerkrachtige leefomgeving met een biodiverse natuur om van te genieten.

Lees verder op onze blog

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken