1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Hippische Monitor 2022: spreek aan, spreek uit, spreek af

Hippische Monitor 2022: spreek aan, spreek uit, spreek af

De Hippische Monitor 2022 van HAS green academy is uit. De 11e editie van de Hippische Monitor is samengesteld uit verschillende onderzoeken die HAS green academy jaarlijks in samenwerking met het Trendpanel Paard uitvoert en bijeenbrengt. Deze editie focust op de nieuwste inzichten over hoe Nederlanders denken over het houden van en sporten met paarden. Daarnaast laat de Hippische Monitor zien dat het belang van dierwelzijn goed tot de sector is doorgedrongen.

Hippische Monitor

Hippisch Nederland kan nog steeds rekenen op een groot draagvlak voor het houden van en sporten met paarden. Toch is de invloed van het maatschappelijk debat over hoe Nederland omgaat met dieren te merken. Hoewel het aantal tegenstanders in absolute cijfers nog steeds klein is, groeit deze groep ten koste van de voorstanders en het stille midden.

Publicatiedatum
03-11-2022

Twee clusters

Wat verder opvalt, is dat Nederlanders in twee clusters gegroepeerd kunnen worden. Er is een groep ‘Kritisch Afzijdigen’ en er is een groep ‘Positief Betrokkenen’. Er zijn opvallende demografische verschillen tussen deze groepen: de ‘Kritisch Afzijdigen’ zijn vooral in de stad en sterk verstedelijkt gebied te vinden en deze groep is sterk vertegenwoordigd in de leeftijdscategorie 18 – 44. De ‘Positief Betrokkenen’ wonen op het platteland en zijn veelal te vinden in de leeftijdscategorie 55+.  

Deze ontwikkeling betekent een stevige uitdaging voor de hippische sector. En vraagt van ons dat we welzijn altijd en zichtbaar op één zetten, dat we media en maatschappij aan de hand meenemen en dat we tegengas geven op verdraaide feiten en misleiding door activistische groeperingen.

Welzijn belangrijk

Het belang van dierwelzijn is inmiddels doorgedrongen tot alle lagen van de hippische sector. Aeres Hogeschool presenteert in de Hippische Monitor een onderzoek naar een onafhankelijke adviesraad op het gebied van dierwelzijn. HAS green academy heeft onderzocht hoe de hippische retail kan bijdragen aan het welzijn van paarden. Zowel consumenten als retailers vinden dierwelzijn het allerbelangrijkst. Een innovatie die consumenten graag zouden zien en waar retailers achter staan, is het invoeren van welzijnsscores op hippische producten. Ook zijn traditiegetrouw de kengetallen van ABAB opgenomen. 

Onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn in de Hippische Monitor bijeengebracht:

  • Onderzoek Publieke Opinie 2022, Trendpanel Paard.
  • Onderzoek Publieke Opinie 2019, Trendpanel Paard
  • Onderzoek onafhankelijke adviesraad, Aeres Hogeschool
  • Onderzoek retail- en consumentenonderzoek in de hippische sector, HAS green academy
  • Sportfocus 2022, INretail
  • Branchemonitor Paardenhouderij, ABAB
Bekijk de Hippische Monitor 2022