1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Hippische Monitor 2019: onderzoek naar de publieke opinie

Hippische Monitor 2019: onderzoek naar de publieke opinie

De focus ligt dit jaar op een onderzoek naar de publieke opinie. Daaruit blijkt dat Nederland Paardenland kan leunen op een groot draagvlak onder Nederlanders.

De Hippische Monitor 2019 van HAS Hogeschool is uit. De 8e uitgave van het rapport werd op 13 september gepresenteerd tijdens de FNRS Ondernemersdag op Horse Event. De Hippische Monitor is samengesteld uit verschillende onderzoeken die HAS Hogeschool jaarlijks in samenwerking met het Trendpanel Paard uitvoert en bijeenbrengt. De focus ligt dit jaar op een onderzoek naar de publieke opinie. Daaruit blijkt dat Nederland Paardenland kan leunen op een groot draagvlak onder Nederlanders. Maar ook is het adagium ‘onbekend maakt onbemind’ van toepassing.

Groot draagvlak

Uit een representatieve enquête onder meer dan 2500 Nederlanders bleek dat er een groot draagvlak is voor het houden van paarden, het rijden van paarden en het sporten met paarden. 43.5% van de Nederlanders is positief betrokken bij de paardensport. De rest is te kenmerken als kritisch afzijdig. Deze groep heeft geen mening over het houden van paarden, het rijden van paarden en het sporten met paarden en heeft er ook weinig kennis van. Deze combinatie maakt dat ze gevoelig zijn voor de actiegroeperingen, organisaties en ook politieke partijen die een negatief sentiment uitdragen ten opzichte van de paardensector om zichzelf te profileren. Onbekend maakt dan snel onbemind. De oplossing hiervoor is dat de sector proactief naar buiten moet treden met onderwerpen die ertoe doen en mensen weten te raken.

Welzijn

Het publiekeopinie-onderzoek benadrukt ook het belang van welzijn. Nederland vindt het houden van paarden prima, zolang de paardensector het welzijn van paarden borgt. Zodra er incidenten naar buiten komen waarbij het welzijn van paarden in het gedrag komt, kan de publieke opinie makkelijk omslaan. Uit het Nationaal Ruiteronderzoek 2019 blijkt dat ruiters en ondernemers uit de paardensector goed op de hoogte zijn van de welzijnseisen en hier ook gehoor aan geven.

Onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn in de Hippische Monitor bijeengebracht:

  • Onderzoek Publieke Opinie 2019, Trendpanel
  • Nationaal ruiteronderzoek 2019, HAS Hogeschool
  • Sportfocus 2019, INretail
  • Branchemonitor Paardenhouderij, ABAB Accountants en Adviseurs
  • Onderzoek Duurzaamheid, Eisma Horsemedia

Bekijk de Hippische Monitor 2019