1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool werkt actief aan regionale ontwikkeling Zuidwestelijke Delta

HAS Hogeschool werkt actief aan regionale ontwikkeling Zuidwestelijke Delta

Het team van HAS Hogeschool dat zich richt op de Zuidwestelijke Delta zetelt in het Suikerlab in Bergen op Zoom, dat sinds kort de officiële naam Delta Agrifood Business heeft. Het pand is afgelopen zomer flink verbouwd: er is een kantine, een leslokaal, er zijn laboratoria, werkplekken, projectplekken en zelfs een klimaatkamer.

Er heerst een positieve vibe in de Zuidwestelijke Delta als het gaat om agro, food en leefomgeving. De leden van het team van HAS Hogeschool dat de activiteiten in die regio ontwikkelt - Godfried Hijl, Marie-Jeanne Groffen, Susanne Wierckx, Rob Bakker en Marjet Overmars - voelen het dagelijks in hun contact met regionale organisaties. “Toen we hier enkele jaren geleden begonnen, was dat wel anders”, vertelt Godfried namens het team. “Het kwartje is gevallen dat het groene domein cruciaal is in de ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta en we merken dat bedrijven, instellingen en ontwikkelingsmaatschappijen er graag mee aan de slag willen.” De regio kenmerkt zich als een in plantaardige productie sterke regio: plantbased. In een tijd van eiwittransitie biedt dit volop kansen.

Geduldig zijn

Maar het team moest tot nu toe geduldig zijn. “Wil je als organisatie voet aan de grond krijgen in een nieuwe regio, dan heb je te maken met een lange incubatietijd. Zelfs als je, zoals wij, door het werkveld gevraagd wordt actief bij te dragen aan de regionale ontwikkeling. We hebben echt aan de weg getimmerd. En het begint nu z’n vruchten af te werpen. Sinds anderhalf jaar merken we dat agrofood echt een speerpunt geworden is, zowel voor de overheid als in het bedrijfsleven. Netwerken worden gevormd. Activiteiten ontplooid. Projecten opgestart. Het begint steeds meer te bruisen.”

Projectenlijn

Dat de opdracht in de Zuidwestelijke Delta gecompliceerder bleek dan gedacht, beamen alle teamleden. “Het ontplooien van activiteiten voor 3e en 4e jaars studenten zou in eerste instantie via de onderwijslijn worden opgepakt, maar dit is verschoven naar de projectenlijn. Een behoorlijke uitdaging: in plaats van nieuwe onderwijsprogramma’s moet ieder vraagstuk ingepast worden in de bestaande curricula. Binnen de Zuidwestelijke Delta verschillen Zeeland en West-Brabant ook nog behoorlijk van elkaar. “Er spelen andere dingen, liggen andere netwerken. Ook daar houden we rekening mee.”

Alle studenten prikkelen

Deze aangepaste koers brengt een groot voordeel met zich mee: het team krijgt de kans álle HAS-studenten te prikkelen om in de Zuidwestelijke Delta aan de slag te gaan binnen projecten en niet alleen de studenten uit de regio. “Veel jongeren trekken weg uit de Zuidwestelijke Delta, met name uit Zeeland, en via de projecten proberen we deze jongeren te motiveren terug te keren én nieuwe studenten aan te sporen onze kant op te komen. De Zuidwestelijke Delta heeft veel voordelen: er is veel vraag naar hooggekwalificeerd personeel, het is een veilige regio en je kunt er nog relatief goedkoop wonen. Daarnaast ligt er een directe verbinding met de Randstad én de regio Antwerpen. Door de projecten ontwikkelt de regio zich weer verder. Een opwaartse spiraal waar we de komende jaren sterk op inzetten.”

Pionieren

De grootste uitdagingen de komende tijd? “Binnen de HAS zetten we in op bekendheid: successtory’s delen, collega’s enthousiast maken. Buiten de HAS is vooral het mensen naar de Zuidwestelijke Delta krijgen de uitdaging. De afstand is soms letterlijk een drempel. Verder richten we ons op leren kennen van de regionale netwerken en daarin participeren. Het is echt pionieren wat we doen. Dat is hard werken, maar dat maakt het ook ontzettend leuk.”

Enkele concrete resultaten van het afgelopen jaar op een rij

- HAS Hogeschool is een belangrijke partner geworden in de Regiodeal West- en Midden Brabant: een investering in de economische vitaliteit van regio’s door de rijksoverheid
- Met Royal Cosun, Rijk Zwaan, Lamb Weston Meijer, CZAV, Rabobank en ZLTO is een strategisch samenwerkingsverband ontstaan
- HAS Hogeschool is partner geworden in Food Delta Zeeland: het agrofoodnetwerk in Zeeland
- We hebben met onder meer HZ University of Applied Sciences verschillende projecten op Schouwen-Duiveland opgepakt
- De studenten van de Minor Plant(w)aardige Toekomst hebben een geweldige bijdrage geleverd als discussieleider tijdens de Proefmei Collegetour op 24 mei 2019
- De studenten van de Minor Biobased Economy gingen in gesprek met Ed Nijpels tijdens de Proefmei Collegetour van 13 september 2019