1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool uit Venlo sluit partnerschap met Grodan

HAS Hogeschool uit Venlo sluit partnerschap met Grodan 

Grodan uit Roermond is officieel benoemd tot partnerbedrijf van HAS Hogeschool in Venlo. Centraal in de samenwerking staat het elkaar versterken door het uitwisselen van ervaring, kennis en kunde. Dit gebeurt door middel van stages, afstudeeronderzoeken en gastcolleges. Het doel is het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk, tot wederzijds voordeel voor de bedrijven en de onderwijsinstelling.

Grodan is de internationale producent en marktleider op het gebied van innovatieve steenwolsubstraatoplossingen voor de duurzame teelt van groenten en bloemen.  Grodan bestaat al meer dan 50 jaar en is in glastuinbouw in de regio een belangrijke en bekende speler. Naast de steenwolsubstraten levert Grodan innovatieve tools zoals sensoren om het groeiproces van de plant te meten. Met het in eigen huis ontwikkelde dataplatform e-Gro kan aan de hand van big data in de kas een op maat teeltadvies worden gegeven.

Elkaar versterken

Grodan vindt het belangrijk om in contact te komen met studenten, misschien wel hun toekomstige medewerkers. Rob Thissen is HR Business partner van Grodan en zegt hierover: “De jeugd heeft de toekomst en wij willen studenten de kans geven hun kennis aan de praktijk te verbinden. Daar leren zij van maar wij leren ook weer van hun schitterende ideeën. Kortom, door samen te werken kunnen we elkaar versterken.”

Kennisdelen

Voor zowel Grodan als de studenten die een tuinbouw-gerelateerde opleiding volgen, is het interessant om met elkaar kennis te delen en te ontwikkelen. Voor studenten zijn er diverse terreinen waarop gewerkt kan worden, zoals innovatie, teelt- en productoptimalisatie, automatisering, robotisering, haalbaarheidsstudies, kwaliteitsborgingssystemen, duurzaamheid en gewasbescherming. Grodan heeft een sterke ambitie op deze terreinen en dat maakt dat de samenwerking met de HAS voor studenten op verschillende gebieden een verdieping in hun opleiding biedt.

Vooroplopen

Grodan was meer dan 50 jaar geleden de uitvinder van de duurzame teelt op steenwol. Deze uitvinding zorgde in de jaren ’60 en ’70 voor een ware revolutie in de Nederlandse glastuinbouw en daarna internationaal. Sinds die tijd is Grodan altijd bezig geweest met innovatie van de steenwol en de ontwikkeling van innovatieve soft- en hardware.  Er zijn grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en de inzet van groeimedia speelt een belangrijke rol om een groeiende wereldbevolking te voorzien van genoeg en gezonde voeding. Uitdagingen en interessante mogelijkheden genoeg voor HAS-studenten om op aan te haken.

Partnerbedrijven van HAS Hogeschool

HAS Hogeschool in Venlo heeft ruim 100 partnerbedrijven. Deze bedrijven, die allemaal afkomstig zijn uit de agrofoodsector en bieden studenten de mogelijkheid om hun toekomstige werkveld uitgebreid te leren kennen. Dit gebeurt door middel van bedrijfsexcursies, gastlessen, stages, praktijkcases, afstudeeropdrachten en practica op het bedrijf. Op deze manier wil HAS Hogeschool haar onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften die leven in de praktijk.