1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool treedt toe tot Taskforce Toekomstbestendige Stallen: lector Joost van den Borne blogt erover

HAS Hogeschool treedt toe tot Taskforce Toekomstbestendige Stallen: lector Joost van den Borne blogt erover

HAShogeschool neemt sinds januari deel aan de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. De komende 3 jaar voeren studenten en docentonderzoekers praktijkonderzoek uit dat bijdraagt aan de (door)ontwikkeling en toepassing van houderijsystemen voor landbouwhuisdieren. Lector Joost van den Borne van het lectoraat Healthy Farming schreef een blogpost over hoe verschillende disciplines succesvol samenwerken aan de stalsystemen van de toekomst.

Intrinsieke motivatie is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom we vanuit HAS Hogeschool dit jaar zijn toegetreden tot de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Het mooiste voorbeeld hiervan vind ik de projecten waarin we studenten van verschillende studierichtingen hebben laten samenwerken aan het uitdenken van nieuwe stalsystemen. De zoon van een vooruitstrevende varkensboer die Veehouderij studeert, een vegetarische Milieukunde-student met ambities om de wereld te verbeteren, en een studente Toegepaste Biologie die nog nooit een koe van dichtbij had gezien. Het is prachtig om de chemie te zien die er ontstaat wanneer er vanuit verschillende disciplines – na flinke eerste aarzelingen! – met volle overtuiging wordt gewerkt aan emissiearme en duurzame stalsystemen. En hoe totaal andere invalshoeken elkaar kunnen verrijken.

Lees de hele blogpost op onze HAS Blog

Over de Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Sinds januari 2021 neemt HAS Hogeschool deel aan de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Over een periode van 3 jaar worden verschillende projecten uitgevoerd met studenten en docent-onderzoekers om bij te dragen aan de (door)ontwikkeling en toepassing van houderijsystemen voor landbouwhuisdieren waarin diverse doelstellingen worden gecombineerd (minder uitstoot, beter dierenwelzijn en -gezondheid, circulaire primaire productie, economisch rendabel). Binnen de Taskforce werkt de HAS nauw samen met andere partijen en is primair verantwoordelijk voor praktijkonderzoek.