1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool stuurt licht op micromollen met de Certhon Spectrometer

HAS Hogeschool stuurt licht op micromollen met de Certhon Spectrometer

Vrijdag 9 november is het eerste exemplaar van de Certhon Spectrometer overhandigd aan Janneke Grit, docent Tuinbouw en akkerbouw op HAS Hogeschool. Met de Certhon Spectrometer zal de HAS in de indoor farms niet meer sturen op percentages, maar op het daadwerkelijke lichtniveau (gemeten in micromol per vierkante meter per seconde), waardoor belangrijke plantprocessen effectief gemonitord en gestuurd kunnen worden.

Een volgende stap zetten

HAS Hogeschool in Den Bosch beschikt over 8 indoor farms, die samen circa 100 m² beslaan. Al deze indoor farms zijn in 2014 voorzien van het Certhon Phytotron Control system®, wat het voor HAS Hogeschool mogelijk maakt om in iedere indoor farm een specifiek klimaat te creëren en te monitoren. Met de overhandiging van de Certhon Spectrometer kan HAS Hogeschool, in samenwerking met Certhon, een volgende stap zetten in onderzoek naar en toepassingsmogelijkheden van ver-schillende lichtrecepturen.

Monitoren en sturen van plantprocessen

Met deze verbeterslag wordt de kwaliteit van de LED-regelingen in indoor farms naar een hoger niveau gebracht, wat leidt tot een nog grotere controle over de plantprocessen. “Met de Certhon Spectrometer zetten we een volgende stap in het monitoren en sturen van plantprocessen”, verteld John van der Sande, Hoofd R&D bij Certhon. “Door te belichten in micromol per vierkante meter per seconde in plaats van percentages krijgt de plant precies wat het nodig heeft. Daarnaast is er één besturingssysteem voor de regeling van het klimaat, water en licht.  We bieden hiermee iets wat eerder nog niet mogelijk was.”

Kwantiteit en kwaliteit

Met de huidige sensoren die gebruikt worden in de indoor farming is het mogelijk de kwantiteit van het licht te meten. De Certhon Spectrometer gaat een stapje verder: met de Spectrometer wordt het spectrum, de kleurensamenstelling van licht, ook vastgelegd. Dit wil zeggen dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het licht gemeten wordt. Zo kunnen belangrijke plantprocessen ef-fectief gemonitord en gestuurd worden, zoals bijvoorbeeld het beïnvloedden van de bloei (versnellen, opwekken, vertragen, voorkomen) door de verhouding tussen verschillende LED-kleuren aan te passen.

Meer inzicht

Uniek aan de Certhon Spectrometer is de directe koppeling met het Certhon Phytotron Control system®, het door Certhon ontwikkeld softwarepakket. Hiermee wordt daadwerkelijk bepaald hoeveel licht de planten ontvangen, omdat gestuurd kan worden op de exacte hoeveelheid licht in micromollen (µmol/m²/s) voor ieder moment van de dag. Afhankelijk van de aanwezige kleuren in het belichtingssysteem kunnen lichtrecepturen nauwkeurig worden samengesteld. Dit leidt tot meer inzicht in en sturing van de plant en het aangaan van specifieke uitdagingen in het gewas of doelen van de gebruiker; een grote vooruitgang in het onderzoek en toepassing van LED-licht in daglichtloze teelten.

Certhon zal de komende jaren sterk inzetten op de verdere ontwikkeling van sensoren en software voor daglichtloze teelten; een onderstreping van het innovatieve karakter dat Certhon nastreeft.