1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool start nieuwe minor op gebied van leefomgeving

HAS Hogeschool start nieuwe minor op gebied van leefomgeving

Rijksbouwmeester Floris Alkemade gaf zijn toekomstvisie op de ruimtelijke inrichting van Nederland en de rol van jonge professionals daarin.

Bij HAS Hogeschool vond op woensdag 11 september de inspirerende startbijeenkomst plaats van de nieuwe minor bij de opleiding ‘Management van de Leefomgeving’. In deze minor ‘Ruimte Proef’, gaan ruim 30 studenten gedurende 20 weken aan de slag met complexe vraagstukken van externe opdrachtgevers. Rijksbouwmeester Floris Alkemade ‘opende’ de minor met zijn toekomstvisie op de ruimtelijke inrichting van Nederland en de rol van jonge professionals daarin.

Real-life setting

In de nieuwe minor worden studenten uitgedaagd op zoek te gaan naar duurzame oplossingen voor ‘real life’ vraagstukken op het snijvlak van landschap, stedelijke ontwikkeling en natuur. Klimaatverandering, de bouwopgave, de rol stad en platteland en toekomstige energievoorziening zijn thema’s die als een rode draad door de minor lopen. Opdrachtgevende partijen zijn: gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, Nationale landschappen.nl & Zeeuwslandschap en Renaissance van het platteland & Metropool Eindhoven. Rijksbouwmeester Floris Alkemade daagde de studenten uit om hun opdrachten te verbinden aan het toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, zoals door het College van Rijksadviseurs is vastgelegd in Panorama Nederland.

Op zoek naar antwoorden

Tijdens de minor gaan studenten in groepen uiteen om antwoorden te vinden op de vraagstukken die hen zijn voorgelegd. Daarbij worden zij uitgedaagd om zoveel als mogelijk gebruik te maken van elkaars kunde, kennis en netwerken, maar ook die van hun opdrachtgevers en andere koplopers in het werkveld. Gedurende 20 weken zullen zij in nauw contact staan met hun opdrachtgevers en deelnemen aan nationale en internationale conferenties, netwerkbijeenkomsten, excursies en werkbezoeken. Tijdens een slotevenement, in februari 2020, presenteren zij hun bevindingen aan opdrachtgevers, werkveldrelaties en overige geïnteresseerden.

Nieuwe generatie professionals

De nieuwe minor van de HAS sluit naadloos aan op het toekomstperspectief van het College van Rijksadviseurs voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt: de manier waarop we reizen, de manier waarop we voedsel produceren, de manier waarop we bouwen en de manier waarop we energie opwekken. Het zijn de studenten van nu die de transitie van morgen mogelijk moeten maken.

Duurzaam transformeren

“Zelden is er een generatie geweest die aan de slag moet met zulke verstrekkende en relevante maatschappelijke opgaven”, aldus rijksbouwmeester Floris Alkemade, voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Marjo Baeten, docent bij de opleiding Management van de Leefomgeving: “Het beeld dat wordt geschetst in Panorama Nederland vraagt een grote inspanning van iedereen die werkzaam is in het landschap, de steden, de natuur, onze leefomgeving. Met deze minor maken we onze studenten nog meer bewust van de rol en verantwoordelijkheid die zij hebben om onze samenleving duurzaam te transformeren én leren we ze op zoek te gaan naar betekenisvolle samenwerkingen. Want complexe vraagstukken vragen om krachtige samenwerkingen, binnen én tussen vakgebieden.”

Doelgroep van de minor

De eerste editie van deze minor is gericht op studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving. Vanaf volgend studiejaar zal de minor ook openstaan voor studenten van andere opleidingen binnen en buiten HAS Hogeschool.

Bekijk hier de aftermovie: