1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool participeert in virtuele handelsmissie Zuidoost-Azië

HAS Hogeschool participeert in virtuele handelsmissie Zuidoost-Azië

Als HAS Hogeschool nemen we normaal gesproken regelmatig deel aan internationale handelsmissies om te ontdekken welke kansen er in het buitenland liggen voor ons als kennisinstelling. Door de reisbeperkingen kan dit nu niet, maar recent namen Toon Keijsers, Marjo Baeten en Marjet Overmars van HAS International Projects (HIP) deel aan een mooi alternatief: een virtuele handelsmissie georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Toon is docent bij de Engelstalige opleiding International Food & Agribusiness (IFA) en actief voor HAS International Projects (HIP). Hij volgt voor IFA & HIP de ontwikkelingen in landen in Zuidoost-Azië, het gebied waar deze handelsmissie zich op richtte. “Het doel van de missie is het stimuleren van handel en strategische samenwerking van Nederland met 5 snelgroeiende economieën van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand of Vietnam)”, vertelt hij. “De ontwikkelingen in deze landen bieden veel kansen in sectoren voor Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen die actief zijn in agrifood & technologie, waterbeheer en -technologie en afvalbeheer en circulair ontwerp.”

Paneldiscussie

Op uitnodiging van de Nederlandse Landbouwraad in Vietnam & Thailand nam Toon deel aan een paneldiscussie over het onderwerp ‘POST HARVEST: Dutch Innovations for Loss Reduction and Quality Improvement’. Toon: “In deze paneldiscussie gingen we vanuit het bedrijfsleven (logistiek, verwerking) en het onderwijs (Lentiz, HAS) in op de uitdagingen in post harvest management in het kader van de ontwikkelingen (urbanisatie, voedselzekerheid, voedselveiligheid) in deze Zuidoost-Aziatische markten. Tevens kwamen de rollen die het onderwijs en het bedrijfsleven daarin kunnen vervullen aan bod.”

De paneldiscussie werd in Hilversum gehouden en ook opgenomen. Linksboven Toon Keijsers.

Strategisch partnernetwerk

Toon werd gevraagd om de rol en bijdrage van het groene onderwijs in de ontwikkeling van nieuwe (technologische) innovaties toe te lichten. “Ik ging daarbij specifiek in op onze HAS ervaring in het opbouwen van een strategisch partnernetwerk met het agrofood-bedrijfsleven. Het doel daarvan is dat een nieuwe generatie professionals tijdens hun studie binnen aansprekende projecten met deze partners competenties ontwikkelen die relevant zijn voor het werken aan innovaties in de agrofoodsector, de sector waar ze na hun afstuderen gaan werken. Deze projecten worden met onze studenten uitgevoerd in onze opleidingen, maar ook in onze innovatieve lectoraten die betrokken zijn in onze internationale projecten zoals Future Food Systems en Nieuwe Teeltsystemen.”

Internationale projecten

Hij vervolgt: “Ik heb ook voorbeelden gegeven van internationale projecten die we als HAS uitvoeren in Vietnam en Indonesië. Dit zijn projecten waarin we groene onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen) ondersteunen om samenwerking met het bedrijfsleven in verschillende agrofoodsectoren (bijv. tuinbouw, voedselverwerking, pluimveehouderij) in hun context vorm en inhoud te geven.”

Opname

Het was voor Toon een bijzondere ervaring om op een innovatieve manier deel te nemen aan een handelsmissie en mee te werken aan een opname in een professionele studio. “Voor de HAS is dit een goede manier om ons partnernetwerk in een economisch steeds belangrijkere regio verder te versterken. En ook een direct praktisch resultaat: op mijn uitnodiging heeft een van de panelleden, werkend voor een bedrijf dat wereldwijd fabrieken bouwt voor de agrofoodsector, al een mooie gastles verzorgd voor onze 4e jaars IFA-studenten.”