1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool participeert in onderzoek welzijn coach- en therapiepaarden

HAS Hogeschool participeert in onderzoek welzijn coach- en therapiepaarden

Bedrijven en brancheorganisaties die paardencoaching of therapeutisch paardrijden aanbieden, vinden het welzijn van hun paarden heel belangrijk en willen weten wat de impact van coaching en therapeutisch rijden op hun paarden is. De komende twee jaar gaan ze dit samen met HAS Hogeschool en Aeres Hogeschool Dronten uitzoeken in het raakMKB-onderzoek ‘Welzijn van coach- en therapiepaarden’.

Paardencoaching onderzoek HAS

In Nederland wordt een groeiend aantal paarden ingezet om mensen met fysieke en/of mentale uitdagingen te helpen. De inzet van coach- en therapiepaarden heeft als doel om verbeteringen te bewerkstellingen in de fysieke, sociale, emotionele en/of cognitieve gezondheid of functioneren van een persoon. Het aanbod aan en vraag naar mogelijkheden voor dierondersteunende interventies met paarden groeit de laatste jaren dan ook exponentieel.

Publicatiedatum
08-04-2022

Welzijn voorop

Uit gesprekken met brancheorganisaties, opleiders en organisaties die therapie met inzet van paarden of paardencoaching aanbieden blijkt dat het welzijn van de paarden voorop staat. Om het welzijn te kunnen beoordelen is er behoefte is aan een onderbouwde werkwijze voor het duurzaam inzetten van paarden. De organisaties geven aan dat er overzicht ontbreekt van hoe paarden worden ingezet en wat de impact is op het paard. Daarnaast is er behoefte aan onderbouwde kennis en praktijktesten waarmee zij zélf het welzijn van paarden in de gehele sector beter kunnen waarborgen.

Symbolen

Na twee jaar onderzoek zullen alle verzamelde gegevens verwerkt worden in een speciale gids voor de praktijk. Hiervoor wordt data verzameld over de inzet en het karakter van paarden in de praktijk, dit wordt ondersteund met beeldmateriaal dat als trainingsmateriaal kan dienen voor de opleidingen tot paardentherapeut en –coach. Heel vernieuwend in het project is dat ook wordt onderzocht of het mogelijk is om paarden te trainen om met symbolen te communiceren en daarmee zelf aan te geven of ze toe zijn aan een nieuwe les of sessie.

Afstudeerproject

Lisanne Fonkert, Marjolein Haasnoot en Hester Johannes zijn studenten Veehouderij en Toegepaste Biologie bij HAS Hogeschool en gaan de komende maanden voor hun afstuderen bijdragen aan het onderzoek. Dit doen zij onder de vlag van het Lectoraat Precision Livestock Farming van Lenny van Erp. Zij gaan de komende periode het gedrag van paarden die ingezet worden tijdens coach- en therapiesessies filmen en analyseren. Hiervan worden uiteindelijk door de gehele onderzoeksgroep trainingsvideo’s gemaakt waarmee begeleiders van coach- en therapiesessies meer inzicht krijgen in het gedrag en welzijn van paarden tijdens deze sessies.

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken