1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool ontwikkelt nieuwe Engelstalige minors gericht op het toekomstbestendig maken van de agrofoodsector

HAS Hogeschool ontwikkelt nieuwe Engelstalige minors gericht op het toekomstbestendig maken van de agrofoodsector

HAS Hogeschool heeft 6 nieuwe Engelstalige minors voor hbo-studenten ontwikkeld die inspelen op actuele maatschappelijke vraagstukken in de sector agro, food en leefomgeving en die vragen om een integrale aanpak. Het toekomstbestendig maken van de agrofoodsector is een thema dat in verschillende minors centraal staat, elk met het accent op een andere plek.

Studenten in HAS-gebouw

Eerlijke boterham

De minor ‘Innovating Agri-food Production Systems’ bijvoorbeeld richt zich op de transitie van de agrofoodsector naar circulair en duurzaam, mét behoud van een eerlijke boterham voor iedere partij. Binnen de minor wordt samengewerkt met onder meer Farm Frites, Heijhoef en HAK. Deze laatste heeft zelfs een prijsvraag aan de minor gekoppeld, waarmee studenten 2000 euro en media exposure kunnen verdienen. De minor is in september voor het eerst gestart met 20 studenten van 5 opleidingen inclusief 1 internationale student.

In balans met de natuur

Een ander voorbeeld is de minor ‘Farming with/in Nature’ die in februari start: studenten worden in deze minor uitgedaagd om de landbouw in Nederland, Duitsland en Polen in balans met de natuur te versterken en te verduurzamen. Dit vereist een multidisciplinaire aanpak vanuit verschillende opleidingen met inzichten in agro-ecologie, voedselsystemen, marktwerking en omgang met verschillende belangen in een beperkte ruimte.

Gezonde voedselkeuzes

De minor ‘Creating an healthy food environment’ richt zich op het makkelijker maken van gezonde voedselkeuzes voor consumenten. Veel Nederlanders hebben overgewicht. Dit leidt tot chronische ziektes zoals diabetes en een ernstiger ziekteverloop bij Covid-19. Ook zijn er grote gezondheidsverschillen tussen mensen, gerelateerd aan opleidingsniveau en sociaal economische status. Om deze trend te stoppen moeten we gezondere voedselomgevingen creëren voor consumenten. De minor helpt studenten beter te begrijpen wat de rol van onze voedselomgeving in de context van de huidige gezondheidsproblemen en geeft ze inzicht in de rollen van de verschillende betrokkenen zoals de voedingsmiddelensector, maatschappelijke organisaties, overheid en consumenten.

Hoogwaardige, praktijkgerichte opdrachten

HAS Hogeschool werkt al decennia lang nauw samen met het werkveld en heeft veel innovatieve bedrijven aan zich weten te binden binnen de minors. Ook de lectoraten van de instelling zijn intensief bij de minors betrokken. Deze combinatie maakt dat studenten hoogwaardige, praktijkgerichte projecten kunnen doen. Het is voor hen een mooie manier om kennis te maken met de dynamische wereld van agro, food en de leefomgeving en de kansen die deze sector te bieden heeft. De minor ‘Data science in Agrifood’ wordt aangeboden samen met Avans Hogeschool.

Minoraanbod

De 6 nieuwe minors zijn:

Farming with/in nature
Creating a healthy food environment
Expedition Entrepreneurship in Food, Agri & Environment
Data science in Agrifood
Innovating Agri-food Production Systems
Sustainable Plant-based Protein Transition​

Hoe ziet een minor er concreet uit?

Tijdens een minor voeren studenten in een groep studenten van verschillende opleidingen een project uit waarbij een bedrijf of organisatie fungeert als opdrachtgever. Ze kunnen zo aan de slag gaan met het oplossen van een écht vraagstuk waar de opdrachtgever vervolgens mee verder kan. Daarnaast leren ze samenwerken in een multidisciplinaire omgeving én krijgen ze de kans op te treden als expert in hun eigen vakgebied wat hun persoonlijke ontwikkeling een boost geeft. Hogescholen ondersteunen het project met het aanreiken van de nodige kennis en vaardigheden bijvoorbeeld via colleges, practica, workshops en excursies. HAS Hogeschool kiest er bij de nieuwe minors bewust voor het Engels als voertaal te gebruiken om de minors breed toegankelijk te maken voor zowel studenten van HAS Hogeschool als van andere instellingen.

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Kas HAS Hogeschool

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de sector en HAS-activiteiten?

Ja, ik meld me aan!