1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool ondertekent convenant Groene Cirkel Duurzame Fritesketen

HAS Hogeschool ondertekent convenant Groene Cirkel Duurzame Fritesketen

Farm Frites, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research en provincie Zuid-Holland hebben op 15 maart bij Farm Frites in Oudenhoorn het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’ ondertekend. Hiermee wordt een letterlijk vruchtbare samenwerking beklonken. De partijen gaan gezamenlijk werken aan reductie van broeikasgassen, het stimuleren van duurzame energie, het bevorderen van biodiversiteit en een gezonde bodem met voldoende organische stoffen.

Verbeteren klimaatneutrale keten en mobiliteit

Farm Frites wil bekend staan als een aanjager in duurzaam ondernemen. Samenwerking in de keten en met de directe omgeving is daarbij belangrijk. "We ondersteunen dit initiatief van harte", zegt Piet de Bruijne, eigenaar van Farm Frites. "In de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie. Maar parallel aan deze groei, zit het in onze genen om duurzaam te werken. De Groene Cirkel past bij onze duurzaamheidsstrategie. Concreet willen we de CO2-emissie van de fabriek in Oudenhoorn, gerelateerd aan aardgas en elektriciteit, terugbrengen tot 0 en willen we werken aan een CO2-neutrale keten. Deze ambitie gaan we realiseren met behulp van duurzame energietechnieken. Ook verduurzaming van logistiek en mobiliteit is een belangrijk thema, naast het verhogen van de veiligheid. Daarnaast zetten we ons in voor het verminderen van de lokale overlast van de transportbewegingen tussen de Farm Frites fabriek en de Tweede Maasvlakte."

Samenwerking met de aardappeltelers

Aardappelen worden bij Farm Frites rechtstreeks van het land verwerkt tot frites. Een gezonde bodem is uiteraard cruciaal. Om die reden wil Farm Frites samen met de telers in de regio werken aan duurzame en vitale bedrijven. Zodat ook in de toekomst lokale aardappelteelt gegarandeerd is. Wageningen University & Research is betrokken  voor de wetenschappelijke onderbouwing van de pilots. "Voor werkbare oplossingen moeten we onze kennis met die van onze partners verbinden", zegt Bram de Vos, directeur van de Environmental Sciences Group namens Wageningen University & Research. "Want een gezonde bodem draagt niet alleen bij aan de productie, maar ook aan klimaatpositieve landbouw en het vergroten van biodiversiteit op en rondom de akkers." HAS Hogeschool brengt  wetenschap en onderzoek bij elkaar in de onderwijsprogramma’s en door de inzet van studenten.

Impact agrofoodsector

Dick Pouwels, collegevoorzitter HAS Hogeschool: "Juist bij de nieuwe generatie studenten is het van belang dat kringlooplandbouw tot de standaard gaat behoren. Door mee te doen met Groene Cirkels vernieuwen wij als school en hebben wij impact op het denken en handelen in de agrofoodsector."

Elkaars belangen erkennen

Groene Cirkels is een methode om complexe maatschappelijke opgaven met verschillende partijen aan te pakken. De mate van samenhang en complexiteit van de opgaven zorgen ervoor dat geen enkele partij alleen de oplossing kan vinden. Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland: “De afweging tussen zaken zoals landschappelijke kwaliteit, duurzaamheid en energie-vraagstukken maken we daarom samen. We erkennen hiermee zowel elkaars belangen als onze gemeenschappelijke ambities.” Naast de Groene Cirkels Duurzame Fritesketen zijn andere Groene Cirkels actief, waaronder Kaas & Bodemdaling rond de Zuivelfabriek de Graafstroom.  Op een open en gelijkwaardige wijze werken bedrijven, kennisinstituten en de overheid in de Groene Cirkels met elkaar samen. Bij het streven naar een duurzame samenleving zet Groene Cirkels de natuur in als partner.

Over de Groene Cirkels

Groene Cirkels is in 2013 ontstaan uit een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, Heineken en Wageningen University & Research voor de ontwikkeling van een klimaatneutrale Heineken-brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en kennis voor een klimaatneutrale maatschappij. Later hebben ook Naturalis Biodiversity Center en het Hoogheemraadschap van Rijnland zich bij dit convenant gevoegd.

www.groenecirkels.nl