1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool nauw betrokken bij officieel gestarte Fresh Academy in Vietnam

HAS Hogeschool nauw betrokken bij officieel gestarte Fresh Academy in Vietnam

De Fresh Academy in Vietnam is officieel van start gegaan. Nederlandse én Vietnamese partners zijn de afgelopen 3 jaar druk geweest met het opzetten van dit praktische kennis- en trainingsinstituut voor de tuinbouwsector op verschillende locaties in Vietnam.

Er zijn trainers opgeleid en er zijn curricula, lesmateriaal en een business case ontwikkeld. Toon Keijsers van HAS Hogeschool is vanuit HAS International Projects (HIP) betrokken bij de opzet van het instituut, waar vanuit Nederland naast de HAS ook Wageningen Universiteit i& Research, Lentiz Onderwijsgroep, Demokwekerij Westland en Kenlog deelnamen. Belangrijke partners in Vietnam waren Fresh Studio, 4 agrarische universiteiten en lokale bedrijven.

Project afgerond

“Het project Fresh Academy wordt binnenkort afgesloten”, vertelt hij. “Het instituut moet de komende jaren haar bijdrage aan de ontwikkeling van de tuinbouwsector in Vietnam gaan bewijzen. Vanuit de HAS zijn in dit project 6 docenten naar Vietnam geweest om daar trainingen te geven. Zij konden zo niet alleen ervaren hoe het is om in het buitenland te trainen, maar ook hoe je inhoudelijk omgaat met een internationale setting. Daarnaast zijn verschillende studenten bij partners van de Fresh Academy op stage geweest of hebben een opleidingsprogramma gevolgd én hebben 2 afstudeerders van IFA een onderzoek gedaan naar de cashewnotenketen in Vietnam.”

Waarom investeren in Vietnam?

Waarom is Vietnam zo’n interessant land om dergelijke projecten op te zetten? “Het is een opkomend land en een van de snelst groeiende economieën van Azië”, legt Toon uit. “De middenklasse in het land groeit en deze mensen kunnen zich gezonder voedsel veroorloven. De zorg voor voedselveiligheid stijgt en daar springen Vietnamese bedrijven op in. Zij missen echter de vereiste kennis en kunde, en buitenlandse bedrijven kunnen hier meerwaarde bieden. Denk in Nederland aan RijkZwaan, FrieslandCampina en de Heus. Voor dergelijke bedrijven is het dan ook van belang dat Nederlandse en internationale studenten, als toekomstige professionals en werknemers van deze bedrijven, kunnen functioneren in opkomende economieën als Vietnam.” Dat was ook een belangrijke reden voor de deelname van Liz Chermin van ons CvB aan een handelsmissie met deze bedrijven naar Vietnam, waar zij ook kennis heeft gemaakt met de Fresh Academy partners.

Nieuw traject Borderless Network

Inmiddels zijn enkele partners, waaronder HAS Hogeschool, Wageningen Universiteit & Research, Lentiz Onderwijsgroep, Agriterra en enkele Vietnamese partners een nieuw traject gestart onder de naam van het Borderless Network. Dit is een platform van het Nederlandse Groene Onderwijs, gericht op een sterke samenwerking met bedrijfsleven en overheid in internationale projecten. Toon: “Dit project borduurt voort op de Fresh Academy en wil onder meer inzetten op een duurzame ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Vietnam. Samen bekijken we hoe onderwijs, bedrijfsleven (ook agrarische coöperaties) hierin kunnen ondersteunen met het ontwikkelen van opleidingen en trainingen op dit gebied.”

Uitbreiden naar andere landen

Fresh Studio heeft de ambitie om als de Fresh Academy goed draait, dit concept ook naar andere landen in de regio te brengen. Ook HAS Hogeschool kan hierin mogelijk een rol spelen. “Wij zijn bijvoorbeeld als partner van het Borderless Network ook in Indonesië en India actief, het zou mooi zijn als we onze ervaringen, kennis & kunde ook in andere landen in Azië zouden kunnen inzetten.”

Aansluiting onderwijs beroepspraktijk

De meerwaarde van HAS Hogeschool in dergelijke projecten zit ‘m in de nauwe banden tussen onderwijs en beroepspraktijk waar de HAS hogeschool zo sterk in is. “Er is in het buitenland veel interesse in dit concept. Ook binnen de HAS is er veel draagvlak om te participeren in dergelijke projecten omdat we de opgedane kennis weer terug in ons eigen onderwijs kunnen brengen en de aansluiting tussen onderwijs en het (internationale) werkveld steeds beter maken. De samenwerking is dan ook gericht op de lange termijn.”