1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool is vitaal en ziet studiejaar 2020-2021 vol vertrouwen tegemoet

HAS Hogeschool is vitaal en ziet studiejaar 2020-2021 vol vertrouwen tegemoet

Bij HAS Hogeschool wordt op 7 en 8 september het studiejaar 2020-2021 officieel geopend. Normaal gesproken vindt de opening plaats op onze beide vestigingen in Den Bosch en Venlo, maar door corona wordt het gehele programma deze keer online aangeboden. Ondanks deze en andere maatregelen die het begin van dit studiejaar zo anders maken dan andere jaren, is HAS Hogeschool vitaal en ziet het nieuwe studiejaar met vertrouwen tegemoet. En we zijn verheugd dat we elkaar – zij het beperkt – weer kunnen ontmoeten.

Want bij HAS Hogeschool kunnen we niet zonder persoonlijk contact: dit is het fundament van goed onderwijs. Delen van een onderwijsprogramma zijn prima online te verzorgen. Maar als hogeschool spelen we ook een grote rol in de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Voor dit proces is het noodzakelijk dat studenten, docenten en werkveld elkaar écht kunnen ontmoeten. HAS Hogeschool zet dit nieuwe studiejaar dus vol in op een mix van fysiek en online onderwijs. 

Instroom gestegen

Een mooie uitdaging, ook gezien het feit dat het aantal nieuwe eerstejaars is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Op 28 augustus 2020 stond het totale instroomcijfer voor beide vestigingen in Den Bosch en Venlo samen op 1234. De totale instroom op 1 oktober 2019 was 1048. De vestiging in Venlo bestaat sinds 2013 en groeit goed. Ook het aantal internationale studenten is dit jaar met ongeveer 15% gestegen. Zij komen uit 32 landen, van wie 1/3 uit Europa en 2/3 buiten Europa. De definitieve instroomcijfers worden op 1 oktober 2020 bekend.

Online onderwijs in stroom- versnelling

Het online onderwijs is door corona behoorlijk in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft veel inspanningen gevergd van onze organisatie en wij zijn trots op wat we de afgelopen maanden met elkaar voor elkaar hebben gekregen. Corona heeft geen vat gekregen op onze onderwijskwaliteit en studenten hebben geen studievertraging opgelopen. Belangrijk factor in het voorkomen van studievertraging bleek het stevige netwerk waar HAS Hogeschool deel van uitmaakt. In totaal kon 95% van de afstudeeropdrachten voor bedrijven daardoor – soms met wat aanpassingen - gewoon doorgaan.

Samenwerking werkveld blijft belangrijk

Die samenwerking met het werkveld blijft ook komend jaar van onverminderd belang. Niet alleen binnen ons voltijd onderwijs, maar ook door een mooi cursusaanbod voor professionals in de agrofood- en leefomgevingssector, evenals het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprogramma’s en advies- en productontwikkelingstrajecten. Om de zakelijke markt optimaal te kunnen bedienen, worden de activiteiten die voorheen onder HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen vielen, sinds 1 juni aangestuurd door HAS Hogeschool.

Basistoezicht

Ook financieel gezien is HAS Hogeschool vitaal. Medio 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs besloten het aangepaste toezicht op te heffen en HAS Hogeschool weer onder basistoezicht te stellen. De Inspectie concludeert dat de HAS weer financieel gezond is: er is geen sprake van financiële risico’s voor de continuïteit van het onderwijs op de korte of middellange termijn.

Toekomst

Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur van HAS Hogeschool, zegt hierover: "De afgelopen periode was intensief. De Inspectie heeft ons destijds terecht gewezen op zaken die niet in orde waren. We hebben daar met hen constructief overleg over gevoerd. We zijn aan de hand van een verbeterplan organisatie-breed aan de slag gegaan en we hebben in relatief korte tijd veel bewerkstelligd. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de enorme inzet van onze medewerkers.”