1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool in Venlo sluit partnerschap met Paletti Growers

HAS Hogeschool in Venlo sluit partnerschap met Paletti Growers

Frans van Leijden (vestigingsdirecteur van HAS Hogeschool) en Huub Custers (voorzitter van Paletti Growers) sloten de samenwerkingsovereenkomst.

Paletti Growers is officieel benoemd tot partnerbedrijf van HAS Hogeschool in Venlo. Paletti Growers is een coöperatie van 20 potplanten- en bloemenkwekers in Zuidoost-Nederland en een aangrenzend gebied in Duitsland. De coöperatie gaat fungeren als partner op het gebied van bedrijfsvoering, innovatie en teelt- en productoptimalisatie in de sierteelt. Centraal staat het uitwisselen van ervaring, kennis en kunde. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van verschillende faciliteiten binnen de 20 bedrijven, maar ook door middel van stages en gastcolleges. Het doel is het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk, tot wederzijds voordeel voor de bedrijven en de onderwijsinstelling.

Gesprekspartner

Paletti Growers bestaat inmiddels 8 jaar en is een belangrijke gesprekspartner in de regio als het gaat over sierteelt. Speerpunten voor Paletti Growers zijn gezamenlijke logistiek, gezamenlijke beursdeelname en gezamenlijke inkoop. Het ondernemersprogramma waarbij bij elkaar in de keuken wordt gekeken is voor de deelnemers een belangrijk aspect van de samenwerking. Onderwerpen die door werkgroepen binnen Paletti Growers worden opgepakt zijn duurzame teeltstrategieën, ondernemerschap met toekomstperspectief en automatisering en data.

Kennisdelen

Voor zowel Paletti Growers als studenten die een tuinbouw-gerelateerde opleiding volgen, is het interessant om met elkaar kennis te delen en te ontwikkelen. Voor studenten zijn er diverse terreinen waarop gewerkt kan worden, zoals innovatie, teelt- en productoptimalisatie, automatisering, robotisering, haalbaarheidsstudies, kwaliteitsborgingssystemen, duurzaamheid en gewasbescherming. De diversiteit van bedrijven binnen Paletti Growers maakt dat de samenwerking met de HAS voor studenten op verschillende gebieden interessant is. Maar ook de coöperatie als samenwerkingsvorm is interessant voor de HAS-studenten.

Vooroplopen

Paletti Growers loopt voorop als het gaat over ontwikkeling van projecten die in de gezamenlijkheid worden opgepakt. Er zijn grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (teelt strategieën, logistiek, gewasbescherming, plantgezondheid en plantenweerbaarheid). Er zijn voortdurend interessante uitdagingen voor HAS-studenten om kennis op te doen en samen met Paletti Growers kennis te ontwikkelen in een bij voorkeur open innovatie omgeving. Hier liggen voor de HAS studenten interessante mogelijkheden om samen met ondernemers praktijkonderzoeken uit te voeren.