1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool houdt enquête onder medewerkers en studenten over werken en studeren in coronatijd

HAS Hogeschool houdt enquête onder medewerkers en studenten over werken en studeren in coronatijd

Hoe is het om te werken of te studeren bij HAS Hogeschool in coronatijd? Om hier meer inzicht in te krijgen namen we afgelopen mei onder zowel medewerkers als studenten een enquête af. De resultaten van de enquête gebruiken we om beide groepen (nog) beter te kunnen ondersteunen. Het gaat daarbij om zowel aandacht voor het ieders welzijn, als om praktische zaken. De enquête werd goed ingevuld: 19% van het totaal aantal studenten en 70% van de medewerkers nam deel.

“De enquête helpt ons te leren van de stappen die we als hogeschool de afgelopen maanden gezet hebben en keuzes te maken voor de toekomst”, stelt Liz Chermin, lid van het College van Bestuur van HAS Hogeschool. “De eerste periode na de corona-uitbraak hebben we ons fysieke onderwijs in een bewonderenswaardig tempo omgezet naar online onderwijs. We hadden helemaal geen tijd om na te denken over wat wel en niet aansluit bij de belevingswereld van de student. Nu gelukkig wel en dat doen we dus ook.”

Waardering

Uit de enquête komt het algemene beeld naar voren dat de omslag van fysiek naar online onderwijs goed is verlopen. Er is veel waardering voor de wijze waarop iedereen zich heeft ingezet om de omslag mogelijk te maken en de aandacht die er is voor hun welbevinden en persoonlijke situatie. Praktische zaken zijn goed en snel geregeld. Liz: “We hebben gigantisch hard gewerkt om de omslag voor elkaar te krijgen en dat zien we terug in de resultaten van de enquête: het is één groot compliment voor alle medewerkers.”

Elkaar missen

Studenten zijn tevreden over het online lesmateriaal, de informatievoorziening vanuit de HAS en de wijze waarop docenten hen begeleiden. De meeste van hen hebben een nieuw ritme gevonden. Ze vinden het wel lastig gemotiveerd te blijven. Ze missen elkaar en de school. Zeker de helft van de studenten geeft aan behoefte te hebben aan meer contact. Ook zegt de helft zich minder prettig te voelen dan vóór de coronacrisis, meer stress te ervaren en bang te zijn om studievertraging op te lopen. Via persoonlijke gesprekken proberen wij onrust weg te nemen en naar maatwerkoplossingen te zoeken.

Goed gefaciliteerd

Het overgrote deel van de medewerkers voelt zich goed gefaciliteerd om op afstand te kunnen werken. Er is vooral vraag naar ondersteuning op het gebied van online didactiek. Wel ervaart meer dan de helft van de medewerkers meer stress dan vóór corona. De grootste uitdaging vinden medewerkers het begrenzen van werk- en privéleven: een derde heeft daar moeite mee. Desondanks vindt het merendeel van de medewerkers voldoende ontspanning naast het werk, blijft actief en gemotiveerd en ervaart voldoende autonomie in het werk. En ook medewerkers geven – niet verrassend – aan grote behoefte te hebben om elkaar weer fysiek te ontmoeten.

Echt contact

De uitslag van de enquête bevestigt volgens Liz vooral dat goed onderwijs niet kan zonder echt contact. “En dat is logisch. Als hogeschool spelen we een grote rol in de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Bildung heet dit met een mooi woord: het is het hele proces van mens worden en je leren verhouden tot je omgeving. Met een open, kritische blik en een groot vermogen tot reflectie. Het is een proces dat niet alleen in online lessen, toetsen en practica te vangen is en waarvoor het noodzakelijk is dat studenten en docenten elkaar écht kunnen ontmoeten. Op het realiseren van die ontmoetingen zullen we de komende maanden sterk in gaan zetten, binnen het 1,5 meter-protocol uiteraard.”