1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool herbevestigt deelname aan 3e editie innovatief event GROW

HAS Hogeschool herbevestigt deelname aan 3e editie innovatief event GROW

Ook in 2021 staat het innovatieve event GROW op de agenda. Op 10 juni 2021 zullen Limburgse studenten die een link met agrofood hebben zowel op de Brightlands Campus Greenport Venlo (voor zover mogelijk in verband met Covid-19) als in een online omgeving het bedrijfsleven verrassen met fantastische, innovatieve agrofood concept-ideeën. Ook studenten van HAS Hogeschool doen natuurlijk mee.

Nieuw talent bepaalt mede de toekomst van de bedrijven in de Limburgse agrofoodsector. Juist daarom is het zo belangrijk dat studenten in contact komen met en hun kijk op die toekomst presenteren aan het bedrijfsleven. Mede hierdoor krijgen deze potentiële werknemers de kans zich door te ontwikkelen in de praktijk en kan de arbeidsmarkt optimaal gebruik maken van de frisse blik van jonge aanwas.

Herbevestiging

De provincie Limburg, Brightlands Campus Greenport Venlo, LIOF, LLTB en de Limburgse kennisinstellingen, zijnde: HAS Hogeschool, CITAVERDE College, Gilde Opleidingen/Vista College, Fontys Venlo, Universiteit Maastricht en de Hoge Hotelschool Maastricht hebben, na twee eerdere succesvolle GROW-edities, besloten hun samenwerking op dit event middels het ondertekenen van een convenant te herbevestigen.

Diversiteit

“Het mooie van GROW is de enorme diversiteit aan projecten die getoond wordt door de deelnemende kennisinstellingen. Hierin beantwoorden zij – vanuit diverse disciplines – een grote variëteit aan vraagstukken vanuit de agrofoodsector. De zichtbaarheid die studenten en de door hen ontwikkelde producten en diensten hier krijgen is van groot belang, alsook de connectie die hier gemaakt kan worden met ondernemers uit de regio. We gaan tijdens GROW 2021 bezoekers weer verrassen en inspireren”, stellen de betrokken kennisinstellingen.

Plek vinden

“Het is mooi dat een event als GROW talenten op het gebied van agrofood in de schijnwerpers zet”, aldus gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg. “In Limburg werken we hard aan de verwezenlijking van bedrijvigheid betreffende agrofood. Onderwijs en bedrijfsleven spelen hier goed op in. Samen met onze partners kunnen we, door innovatief te werk te gaan, grote stappen zetten. De Limburgse agrofoodketen is sterk, het zou mooi zijn als getalenteerde studenten daarbinnen hun plek weten te vinden.”